2008-04-03, kl 10:12

Riksbyggen delar ut finansiellt överskott till ägare, medlemskunder och personal

Det kooperativa företaget Riksbyggen har under fem år redovisat sammanlagt 1 420 miljoner kronor i reavinster från bolags- och fastighetsförsäljningar samt från finansiell förvaltning. Det samlade resultatet för år 2007 på 345 miljoner kronor efter skatt utgör nästan 8 procents avkastning på eget kapital. Styrelsen konstaterar att företaget är välkonsoliderat och kan finansiera beslutade framtidssatsningar utan att behålla hela det ackumulerade överskottet. Mot bakgrund av den starka ekonomiska situationen har styrelsen fattat beslut om återbäring till kunderna och resultatpremie till personalen och lämnar förslag till Riksbyggens fullmäktige om utdelning till ägarna. Sammantaget fördelas 765 miljoner kronor till företagets intressenter. - Vi är väldigt glada att alla våra intressenter kan få del av de goda resultat som under de senaste åren skapats inom bland annat finansförvaltningen och vid försäljningar av verksamheter utanför våra kärnområden, säger Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson. Denna utdelning genomförs i ett läge där våra två affärsområden Bygg och Förvaltning redovisar goda resultat och har en potential att fortsatt leverera det vi förväntar oss. - Vi har en mycket stark ekonomisk ställning även efter utdelningar och återbäring. Vi kan nu fortsätta en offensiv linje när det gäller affärsutveckling, markköp för nybyggnad, förvärv av förvaltningsfastigheter, satsningar på vårt 40-punkts program för miljön samt kompetenshöjning bland medarbetarna, säger Sten-Åke Karlsson. Av den föreslagna utdelningen till ägarna om 719 miljoner kronor, motsvarande 600 kronor per andel, tillfaller 340 miljoner kronor Riksbyggens drygt 1 500 bostadsrättsföreningar i relation till deras andelskapital. Återstoden av den föreslagna utdelningen fördelas bland övriga ägare efter andelskapital: ett 15-tal centrala fackförbund (bl a Kommunal, IF Metall, Byggnads, Målareförbundet, Elektrikerförbundet, Skogs- och Träfacket samt Handels) delar på 310 miljoner kronor, ett 30-tal lokala ägarföreningar delar på 38 miljoner kronor och kooperativa företag delar på 31 miljoner kronor. Återbäringen har av styrelsen fastställts till 2,5 procent och den tillfaller, enligt traditionella kooperativa principer, bostadsrättsföreningar som är både medlemmar och kunder, i relation till deras köp av förvaltningstjänster från Riksbyggen. Styrelsen har också beslutat att ramen för den resultatpremie som utbetalas till all personal utökas från 20 till 30 miljoner kronor. Företagsledningen är dock undantagen från den premiemodell som tillämpas inom Riksbyggen. - Alla medarbetare gör ett gediget jobb och ska med resultatpremien känna att de är uppskattade och har en viktig del i de fina resultat som Riksbyggen presterat under de senaste åren, slutar Sten-Åke Karlsson. Ytterligare information och kontakt: Sten-Åke Karlsson, vd, telefon 08-698 42 15, 070-698 42 15 eller informationschef Göran Krona, telefon 08-698 42 52, 070-698 42 52. www.riksbyggen.se Riksbyggen är - en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar, - ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning för dessa bostadsrättsföreningar och andra kunder, - en byggherreorganisation vars huvudsakliga uppgift är att genomföra nyproduktion av bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform och ombyggnad åt bostadsrättsföreningar.