2007-08-21, kl 14:59

Riksbyggen och HSB förkastar höjning av reavinstskatten och vill ha varierad fastighetsavgift

I ett gemensamt remissvar från HSB Riksförbund och Riksbyggen på förslaget om reformerad fastighetsbeskattning skriver organisationerna att det är bra att den löpande boendebeskattningen minskar. Men organisationerna anser att de föreslagna beloppen på 4. 500 kr för småhus respektive 900 kr per lägenhet i flerbostadshus kan ökas något i stället för att reavinstskatten höjs. Dessutom bör avgiften differentieras med hänsyn till fastighetens värde och var den ligger. - Förslagets utformning innebär att ett stort antal bostadsrättsföreningar inte får någon som helst sänkning av den löpande beskattningen, samtidigt som bostadsrättsföreningar i mycket attraktiva lägen i storstadsområdena får en mycket stor sänkning av sin löpande beskattning. Det är en situation som upplevs mycket orättvis, säger Jan Hellman som är bostadspolitisk expert på HSB Riksförbund. I likhet med en lång rad andra remissinstanser tar HSB och Riksbyggen avstånd från förslaget om höjd reavinstskatt. - En höjning av reavinstskatten innebär att det blir inlåsningseffekter som medför försämrad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden, säger Mårten Lilja, tillträdande utredningschef på Riksbyggen. Kontakt och kommentarer: Mårten Lilja, Riksbyggen, 070 235 00 95 eller Jan Hellman, HSB Riksförbund, 070 546 30 11