2007-06-12, kl 16:28

Riksbyggen uppmanar Mats Odell: ”Ge riktat stöd till bostadssektorn”

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell har besökt Riksbyggen för att få en bild av företagets verksamhet och framtidsplaner. I samband med besöket uttryckte vd Sten-Åke Karlsson en önskan om att regeringen tar initiativ till några riktade stödåtgärder inom bostadssektorn. – Vi har insikten om att det knappast blir aktuellt att återinföra generella stödåtgärder inom boendet. Däremot vill vi se samhällsstimulanser som underlättar för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att anpassa äldre fastigheter så att människor med nedsatt rörelseförmåga har möjligheter att bo kvar i sina hem. – Samhällsekonomiskt tror vi att detta skulle vara en god affär. Äldre och handikappade som idag inte kan bo kvar i sina lägenheter därför att det saknas exempelvis hiss, behöver ännu större resurser om de istället tvingas flytta till någon form av institutionsboende. Och då har vi inte värderat den rent mänskliga aspekten, den som handlar om att bibehålla livskvalitet. – Vi anser också att samhället bör ge riktade stöd till viktiga områden som energibesparing, ökad uthållighet och förnyelse av vissa områden från miljonprogrammets dagar. Även riktade insatser som syftar till att minska segregationen borde vara en så viktig utmaning för samhället att regeringen har anledning att initiera strategiska stödinsatser, säger Sten-Åke Karlsson. För ytterligare information kontakta: Vd Sten-Åke Karlsson, tfn 070-698 42 15 Informationschef Göran Krona, tfn 070-698 42 52