2007-05-29, kl 16:45

Concordia i Malmö är bästa Riksbyggenprojekt 2006

Riksbyggens bästa projekt 2006 är bostadsrättsföreningen Concordia i Malmö. Det anser juryn för tävlingen ”Bästa Riksbyggenprojekt”. Hedersomnämnanden ges till bostadsrättsföreningen Margretedal i Lund, Caravellen i Göteborg och Seraphis i Lidköping. Concordia får utmärkelsen för att det är ett projekt med ovanliga förutsättningar. Juryn har valt att lyfta fram ett flerbostadshus med genomgående mycket höga bostadskvaliteter i ett attraktivt innerstadsläge. Juryn prisar allt från att stor omsorg har lagts på detaljer som dörrar, dörrtrycken och dolda rördragningar, till att den slutna och fridfulla gården, som är helt underbyggd med garage, har ägnats ovanlig omsorg. Gården har delats in genom ytor med olika växtlighet och gångstigar vilket skapar platser för utomhusvistelse. – Concordia är ett ovanligt väl genomfört projekt, från helhet till detalj, från exteriör och gård till lägenheternas utformning, i ett exklusivt läge. Byggnaden är både offentlig och privat. Offentlig till följd av sitt centrala läge i innerstaden, privat då stor omsorg lagts på innergården som inbjuder till samvaro, säger Ann-Kristin Myrman, frilansskribent och en av jurymedlemmarna. Den årliga tävlingen Bästa Riksbyggenprojekt är ett led i Riksbyggens kvalitetsarbete. Syftet är att stimulera till ett större totalt kvalitetsmedvetande och lyfta fram föredömliga exempel. Utvärderingen har gjorts av en jury bestående av Claes Caldenby, professor vid Chalmers arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent. För mer information kontakta: Ann-Kristin Myrman, jurymedlem: 070-766 24 86