2007-05-29, kl 13:55

Vivalla i Uppsala är årets bostadsrättsförening 2006

Priset för ”Årets Bostadsrättsförening 2006” går i år till Uppsala. Det är bostadsrättsföreningen Vivalla som får priset på 50 000 kronor. Det får de för att de på ett målmedvetet sätt arbetat för att utveckla sitt område till en modern och attraktiv bostadsrättsförening. Riksbyggen utser varje år årets bostadsrättsförening för att sprida goda exempel och stimulera andra föreningar att utveckla verksamheten. Prispengarna ska uppmuntra till fortsatt utveckling av föreningen. Vivallas styrelse är stolta och glada över utmärkelsen. De är den första föreningen någonsin i Uppland, som fått priset. - Jag tror vi har fått utmärkelsen för att vi försöker jobba miljömässigt, säger Bernt Jonsson, föreningens ordförande. I samtliga sophus erbjuder föreningen fullständig sopsortering och man söker ständigt nya sätt att spara energi. Ur juryns motivering: ”Bostadsrättsföreningen Vivalla i Uppsala har målmedvetet arbetat för att utveckla sitt område till en modern och attraktiv bostadsrättsförening. Målet för styrelsen är att barnfamiljer, ungdomar och äldre ska få en bättre livsmiljö i föreningen. Styrelsen har systematisk arbetat med att, med hänsyn till miljön och medlemmarnas kostnader, minska föreningens energiförbrukning. Stor omsorg har också lagts vid trygghets- och säkerhetsfrågor, liksom vid trivsel och bekvämlighetsåtgärder. Engagemang, kunnighet och samarbete kännetecknar styrelsen i arbetet för att nå målet.” För mer information kontakta: Christa Löwl, Riksbyggens folkrörelsesamordnare tfn 070-698 42 01