2007-05-25, kl 14:20

Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 kronor

Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden delade den 24 maj ut stipendier på sammanlagt 600 000 kronor. De fem stipendiaterna för 2007 forskar på olika områdena av boendemiljöer: • Hemleverans av dagligvaror • Om barnen, leken och stadsmiljön • De nya pensionärernas bostadsvisioner • De offentliga rummens påverkan på medborgarrelationer • Broderier på byggnadsställningar Syftet med stipendierna är att stödja forskning, utveckling och utbildning som främjar bättre boendemiljö. Från 1991 till 2007 har fonden delat ut 96 stipendier till ett värde av cirka 5,6 miljoner kronor. Fonden har en särskild styrelse, som behandlar ansökningarna, med representanter från såväl Riksbyggen som forskningsvärlden. Läs mer om fonden här. Årets stipendiater: Samordnad hemleverans av dagligvaror: Elisabeth Karlsson, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, ska undersöka olika tekniska lösningar av leverans av dagligvaror efter hänsyn till de boendes önskemål. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna till obevakad hemleverans av varor till hushåll. Elisabeth Karlsson tilldelas 150 000 kronor. Stadsbarn – om barnen, leken och stadsmiljön: Sofia Cele, fil doktor vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, avser att skriva en bok, baserad på sin avhandling, om stadens platser som lekmiljö sett ur barns perspektiv. Boken ska vända sig till alla som arbetar med barns miljö, som till exempel arkitekter, förvaltare och pedagoger. Sofia Cele tilldelas 140 000 kronor. De nya pensionärernas bostadsvisioner: Elisabeth Dalholm Hornyánsky, fil doktor vid Lunds universitets institution för designvetenskap, syftar att utveckla idéer till byggande av framtida seniorbostäder med medverkan från den avsedda målgruppen genom deras syn på ”idealbostaden” för det egna åldrandet. Elisabeth Dalholm Hornyánsky tilldelas 130 000 kronor. Medborgarstadens moraliska rum – den urbana offentlighetens etik och estetik: Björn Badersten, fil doktor vid Lunds universitets Statsvetenskapliga institution, avser studera vilken etik som stadens rum bör förmedla i ett demokratiskt samhälle och hur de offentliga rummen påverkar medborgarrelationerna. Björn Badersten tilldelas 120 000 kronor. Monumentalt broderi på byggnadsställningar: Frida Berntsson, studerar textil i ett magisterexamensprojekt på Konstfack. Projektet monumentalt broderi på byggnadsställningar undersöker arbetsindelningens gränser mellan manliga och kvinnliga verksamheter. Stipendiet ska bidra till att vidareutveckla projektet för framförande i olika sammanhang. Hon tilldelas 60 000 kronor. För ytterligare information kontakta fondens sekreterare arkitekt Susanne Arnborg, tfn 0730-43 31 35.