2007-04-04, kl 16:38

Riksbyggen gör åter ett starkt resultat och lämnar återbäring

Riksbyggen redovisar åter igen ett mycket starkt resultat och lämnar för andra året i rad återbäring. Årets resultat, 566 mkr före skatt (647 mkr), genereras av starka resultat i bygg- och förvaltningsverksamheten, men även fastighet och finans uppvisar goda resultat. • Verksamhetsresultatet före reavinster är 481 mkr (391 mkr) • Återbäring ges för andra året i rad. Andelsägande förvaltningskunder får tack vare Riksbyggens kooperativa värdegrund dela på 16 mkr (15 mkr) • Riksbyggen blev 2006 ”Årets kompetensföretag” - Riksbyggen är mycket stolta över det starka resultatet och för utnämningen till ”Årets kompetensföretag”, säger vd Sten-Åke Karlsson. Likvida medel uppgick till 8 310 mkr (7 613 mkr), det egna kapitalet till 4 251 mkr (3 991 mkr), samt soliditeten till 34 procent (32 %). För ytterligare information kontakta Åsa Ohlström, ekonomi- och finanschef, på tfn 08-698 42 62.