2006-12-21, kl 16:38

Riksbyggen förvaltar ICA-butiker

Riksbyggen och ICA Fastigheter AB har tecknat ett avtal om att Riksbyggen tar över den totala tekniska förvaltningen av 20 butiksfastigheter runt om i landet. Affären innebär att Riksbyggen ansvarar för utvändig fastighetsskötsel samt teknisk drift som värme, ventilation och el med mera. Kontraktet omfattar 20 ICA-butiker med fokus på orter i Småland, Värmland och Norrland. Uppdraget kommer med stor sannolikhet att leda till nyanställningar. – ICA är en stor och viktig kund som finns inom vårt affärssegment Service- och Infrastruktur. Efter-som vi har en fullserviceorganisation över hela landet är det affärsmässigt riktigt att vi utöver förvaltning av bostadsrättföreningar och andra bostadsfastigheter vänder oss till den kundkategori som bland annat ICA representerar, säger Kjell Berndtsson, Riksbyggens Miljö- och energichef. Värdet på den nu avtalade affären uppgår till cirka fyra miljoner kronor. För mer information, kontakta: Kjell Berndtsson, Riksbyggens Miljö- och energichef, 08-698 41 33 Hans Lindh, chef ICA Fastigheter Sverige AB, 021-19 30 54