2006-11-15, kl 15:25

Riksbyggen är Årets kompetensföretag 2006

Tisdagen den 14 november utsågs Riksbyggen till Årets kompetensföretag i Sverige 2006. I tävlingen ”Årets Kompetensföretag” prisas företag som på ett konstruktivt sätt satsar strategiskt på kompetenshöjning. Juryns motivering till vinsten lyder: ”Riksbyggen har sedan flera år en medveten strategisk kompetensutveckling i syfte att stärka såväl företag som medarbetare. Satsningen bär redan frukt men det hindrar inte Riksbyggen att fördjupa och bredda kompetensen där behovet finns. Med hjälp av ett it-baserat kompetenssystem kan alla chefer rekrytera, bemanna och marknadsföra rätt kompetens. I en pågående nästa fas utbildas alla medarbetarna till att kunna använda it-satsningen för att vidga sin egen utveckling. Riksbyggen går från att vara ett fastighetsbolag till att vara ett kom-petensföretag.” Utmärkelsen delades ut när den 15:e Kompetensmässan inleddes på World Trade Center i Stockholm. Bland tidigare pristagare märks bland andra Statoil, Volvo och Kinnarps. Läs mer på www.kompetensmassan.se.