Sammanfattning från Riksbyggens stämma

Riksbyggens fullmäktige samlades för en digital stämma den 20 maj. Här kan du läsa en sammanfattning med några av de viktigaste punkterna som togs upp under mötet. Bland annat beslutades om att välja in tre nya ordinarie ledamöter i styrelsen och resultatet av Riksbyggens bidrag på över 2 miljoner kr till We Effects arbete under 2020 presenterades.

Riksbyggens styrelse 2021 – tre nya ordinarie ledamöter

nyaledamoter2021.jpg

Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg, Malin Ragnegård, Kommunalarbetareförbundet och Kerstin Wallentin, Kooperativa Förbundet, är nya, ordinarie ledamöter i Riksbyggens styrelse. Peder Axensten, Intresseföreningen Södra Västerbotten är ny som suppleant i styrelsen.

Så här ser Riksbyggens nya styrelse ut. 

357 025 delades ut till stipendiater

I samband med Riksbyggens delas 357 025 kronor ut till stipendiater som på olika vis bidrar till innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara. Särskild prioritet har denna gång getts till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om "Den trygga staden och framtidens delningsekonomi".

Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. I år delar fonden ut 357 025 kronor fördelat på fyra stipendiater. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen. Från 1991 till 2020 har fonden hittills delat ut över 160 stipendier till ett värde av cirka 13 miljoner kronor.

Stipendierna gick till;

 • Gemensamhetslokaler, ett rum för delningsekonomin
  - 150 000 kronor
 • Wooden it be Nice
  - 37 025 kronor
 • Olika perspektiv på delningsekonomi och deras möjligheter att bidra till trygga städer
  - 150 000 kronor
 • Alternativa upplåtelseformer som ett verktyg för att ge unga vuxna en väg in på bostadsmarknaden
  - 20 000 kronor.

Läs mer om alla stipendiater här

Riksbyggen samlade in över två miljoner till We effect

Under 2020 samlade Riksbyggen in 2 059 472 kr till biståndsorganisationen We Effect, varav 75 000 utgjorde en särskild gåva till We Effects kamp mot hungerpandemin. Pengarna gör att fler människor kan ta steget från fattigdom och slum till en riktig bostad och ett tryggare liv. Riksbyggens stöd har bland annat använts i arbetet med att bygga nästan 3 000 nya bostäder på Filippinerna.

– Coronakrisen drabbar alla men slår särskilt hårt mot de som står utan extra. På Filippinerna arbetar Riksbyggen tillsammans med We Effect för att bygga robusta och hållbara bostäder. För människor som redan lever i stor utsatthet är också möjligheten till social distansering, tillgång till tvål och vatten och munskydd mycket liten, säger Britta von Schoultz, kommunikationschef på Riksbyggen och ledamot i We Effects styrelse.

Läs mer om Riksbyggens bidrag till We Effect

Årets hållbarhetsförening

Brf Vågmästaren i Ängelholm är bostadsrättsföreningen som i princip gjort allt man kan för en ökad hållbarhet, från solcellsprojekt till att dela på prylar och utrymmen. Under 2020 var intresset rekordstort för tävlingen Årets Hållbarhetsförening och Brf Vågmästaren vann första priset, andraplatsen gick till Umeåhus 1 i Umeå tredje pris till Brf Tomtebo i Uppsala. Föreningarna uppmärksammades under Riksbyggens Fullmäktigemöte den 20 maj.

Läs mer om Brf Vågmästaren