Som medarbetare hos oss får du möjlighet att testa och utveckla nya idéer

Är du en person som tycker det är spännande med nya idéer? Vill du arbeta mot gemensamma mål utifrån en tydlig värdegrund? På Riksbyggen strävar vi efter att ge alla medarbetare möjligheten till egna initiativ och utveckling som främjar både företaget och den personliga utvecklingen.

Som en inflytelserik aktör i fastighetsbranschen erbjuder Riksbyggen en spännande och kreativ arbetsplats som bygger på gemenskap och tydliga värderingar. Vi delar ett långsiktigt engagemang och skapar rum för våra medarbetare att tänka nytt, och tänka längre.

En majoritet av våra ägare är också våra kunder vilket ställer höga krav på effektivitet och kvalitet för att skapa stabilitet och kloka beslut, väl förankrade i verkligheten.

Riksbyggen uppmuntrar kreativitet och nya idéer

Vår tanke är att Riksbyggen utvecklas genom inflytande, delaktighet och långsiktighet, i kombination med effektiv affärsverksamhet. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare till att både testa och utveckla nya idéer som kan främja vår verksamhet, nu och i framtiden.

Kreativitet är för oss ett ledord som används i så väl större, som mindre sammanhang, oavsett vilket yrke eller roll man som medarbetare har. När vi bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser använder vi vår kreativitet och kunskap till att skapa lösningar för människor och social gemenskap, hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan.

Riksbyggen har deltagit i och drivit många spännande projekt under åren som syftar till att skapa mer hållbara boendemiljöer. Det har handlat om allt från enklare projekt som exempelvis energieffektiviseringar, till mer komplexa och större projekt för att skapa innovativa lösningar inom parkering eller ekosystemtjänster.

Ett företag med tydliga värderingar

Vår verksamhet bygger på en stark gemenskap, vilket innebär delaktighet, inkluderande och stimulerande samarbeten med företagets partners, kunder och kollegor. Men inte minst är gemenskapen viktig mellan olika personligheter hos bra ledare och nyfikna medarbetare för att dra nytta av både värdefull kompetens och erfarenheter inom kooperationen.

För att våra medarbetare ska kunna bidra med all sin kunskap och kreativitet, och växa och utvecklas på det personliga planet, ger vi också möjligheter till kompetensutveckling. Samtidigt utgår vi ifrån att alla som arbetar hos oss också tar ansvar för sitt arbete, sin arbetsplats och relationen till både arbetskollegor och chefer.

På Riksbyggen ser vi mångfald och olikheter som självklarheter, samtidigt som det är lika viktigt att tillsammans sträva mot samma mål, och en hållbar samhällsutveckling. Våra värderingar är företagets trogna kompass, oavsett vilka yrken eller positioner medarbetarna har.