Styrelsens rapport enligt föreningskoden

Utifrån ”Svensk kod för bolagsstyrning” har Riksbyggen utvecklat en egen kod, ”Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening” (”Föreningskoden”), som har anpassats till Riksbyggens förutsättningar.