Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

En hållbar berättelse 2016

Riksbyggen är med och utvecklar samhället. Vi utvecklar samhället med hänsyn till planeten och utifrån de behov som våra kunder, ägare och intressenter har. De visar vägen för vår framgång och allas samhällsnytta.

Riksbyggen har haft ytterligare ett starkt år

Det har varit hög nyproduktion av hyres- och bostadsrätter samt en påtaglig volymökning av vår ombyggnadsverksamhet. För fjärde året i rad ökar både omsättning- och rörelseresultat.

Bostadsfrågan aktuellare än någonsin

I Sverige har bostadsfrågan växt till en central fråga i samhällsdebatten och väckt stort intresse i media. De flesta har nog uppfattningen att lösningen på bostadskrisen är en bred politisk uppgörelse som ger långsiktiga och stabila förutsättningar för bostadsmarknaden. En grundläggande fråga är hur det framtida byggandet ska finansieras och hur riskfördelningen ska se ut. Det behövs ett helhetsgrepp för att vi ska kunna bygga bostäder som alla breda löntagargrupper kan efterfråga.

Bostäder och jobb även på mindre orter

Vi ser ett fortsatt stort behov av nya bostäder. Framför allt i storstäderna, men även i mindre städer. Under våren kunde Riksbyggen presentera två kommande nyproduktionsprojekt i Skellefteå och i november ett stort stadsutvecklingsprojekt med sammanlagt 430 nya bostäder i Strömstad. Idag har vi planerade eller pågående projekt med nyproduktion av hyres- eller bostadsrätter i över 60 kommuner.

Hållbarhet ska genomsyra allt

Vi fullföljer nu inriktningen i den strategiska plan som Riksbyggens styrelse antog under 2015, vilket innebär en ökad bostadsproduktion av både hyres- och bostadsrätter. Mycket kraft läggs på ett mer hållbart byggande och hela boendet, det vi kallar "livet mellan husen".

Ett konkret uttryck för Riksbyggens vision om framtidens boende finns redan idag i form av Brf Viva som är under uppförande i Göteborg. Det är en praktisk tillämpning av resultaten från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Positive Footprint Housing. Vi har ett hållbarhetsperspektiv inom vår fastighetsförvaltning, i allt från hur vår fordonsflotta drivs till hur vi kan utbilda bostadsrättsföreningarna att i sin vardag bidra till ett mer hållbart samhälle. Vår syn på hållbara boenden handlar om att utveckla boenden som tillgodoser människors behov och samtidigt respektera de gränser för resursanvändning som planeten sätter.

Oväntade händelser i omvärlden

Internationellt har fjolåret varit omtumlande. Folkomröstningen i Storbritannien om deras medlemskap i EU och valet i USA. Stora nedgångar i världsekonomin utlöses ofta av helt oväntade händelser. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att alltid ha en handlingsplan för förändringar på bostadsmarknaden.

 

Fler bostäder och bättre riskspridning

Ett klassiskt sätt att skydda sig i händelse av oväntade svackor i ekonomin är att sprida riskerna. Vår förvaltningsverksamhet är betydligt mindre känslig för konjunktursvängningar än nyproduktionen av bostadsrätter. Nyproduktionen av hyresrätter, som tagit rejäl fart under 2016, samt en utökning av det egna beståndet av hyresrätter bidrar också till att sprida riskerna. Riksbyggen har inför 2016 haft en tydlig ambition att öka sin ombyggnadsaffär. Det har fallit mycket väl ut och efter att under ett antal år legat på en nivå runt 500–600 miljoner kronor i omsättning slutade ombyggnadsaffären för 2016 på 710 miljoner kronor.

Den stora skillnaden mot tidigare är betydligt fler kunder och en större geografisk spridning av ombyggnadsprojekten. Idag gör vi ombyggnadsprojekt över hela landet och inför 2017 räknar vi med en fortsatt ökning av omsättningen.

Antalet ombyggnader ökar

En ökad mängd av ombyggnader bidrar också på ett konkret sätt till ett mer hållbart samhälle och god ekonomi för våra uppdragsgivare som till största delen är bostadsrättsföreningar.

Vanliga arbeten är fasadrenoveringar och byten av fönster och tak. Åtgärderna leder till minskad energianvändning och förbättrad boendemiljö. Vi arbetar sedan länge med att föreningar alltid ska ha en uppdaterad underhållsplan och ett sparande för framtida åtgärder. På så sätt tryggas bostadsrättsföreningarnas ekonomi – ett konkret sätt för oss att bidra med långsiktig kundnytta.

Fler bostäder för äldre är en viktig samhällsfråga

Samarbeten med Riksbyggens medlemsföreningar kan också resultera i nyproduktion av bostäder. Ett exempel är uppförandet av nya seniorbostäder på den plats där Sankta Katarina kyrka i Malmö tidigare stod. Kyrkan stod på mark som ägdes av Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus 10 och kommer att ge plats för ett 40-tal Bonum-seniorbostäder. Ett annat exempel är bostadsrätter i Sala som kommer att uppföras på mark som tidigare var parkeringsplatser åt Brf Salahus 9.
Fler smarta lösningar för förtätning är ett viktigt bidrag till bostadsbyggandet. Befolkningen i Sverige blir allt äldre, vilket har en stor påverkan på Riksbyggens verksamhet. Behovet av lämpliga bostäder för äldre kommer att öka kraftigt. Aktuell statistik visar att en fjärdedel av alla över 85 år bor i villa, och att hälften av alla över 80 år bor i små lägenheter utan hiss. Riksbyggen är idag med sitt Bonumkoncept störst i Sverige på att producera seniorbostäder i bostadsrätt.

Nytt kösystem till Riksbyggens bostäder

Riksbyggen stannar kvar som förvaltare av nya bostadsrättsföreningar. Vi tänker långsiktigt och erbjuder tjänster som förenklar för våra medlemmar och kunder. Ett exempel är vår kundtjänst som är öppen dygnet runt. Under 2016 har Riks byggen moderniserat sitt kösystem till nyproducerade bostadsrätter. BoSpar-programmet har ersatts av Riksbyggen Förtur.

Stark ekonomi och kooperativ värdegrund skapar samhällsnytta

Riksbyggen har under de senaste åren kraftigt ökat produktionen av nya bostäder. De kommande åren handlar om att stabilisera Riksbyggens produktion av hyres- och bostadsrätter på en nivå omkring 2 500 byggstartade lägenheter per år. En standardisering av byggprocessen där grundplaneringen förs vidare från projekt till projekt kommer att bli allt viktigare för att kunna sänka produktionskostnaderna utan att ge avkall på låg energianvändning, tillgänglighet och gestaltning.

Löntagarhushåll i vanliga inkomstlägen ska ha råd att bo i en bostad som byggs och förvaltas av Riksbyggen. Som ett kooperativt företag, ägt av cirka 1 610 bostadsrättsföreningar, fackföreningar och folkrörelseföretag, är vinst inte ett mål i sig utan ett medel för att utveckla en långsiktigt bra verksamhet till nytta för medlemmar och kunder.

I Riksbyggens strategiska plan sattes målsättningen att nå en omsättning på 8 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 375 miljoner kronor 2019. Vi ligger före i planen och är nära att nå dessa mål. Vi ska hela tiden fokusera på att i våra kunders vardag förbättra boendemiljöer och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Leif Linde, vd