Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Tusen anledningar att rusta miljon programmet

Många bostadsområden i Sverige står inför ett omfattande renoveringsbehov. Det handlar framför allt om de områden som byggdes under tillväxtåren på 60- och 70-talet.

Områdena behöver få bättre tillgänglighet, energieffektiviseras och anpassas till moderna kommunikationslösningar. En ganska kostsam affär vid första anblicken. Men det finns stora ekonomiska vinster att göra. Genom att rusta upp, förtäta och tänka nytt kan vi bygga bort otrygghet, skapa nya upplåtelseformer och tillföra ny attraktionskraft till befintliga områden.

Att renovera, rusta upp och anpassa miljonprogramsområden till en modern standard och dagens livsmönster är vitaliserande - inte bara för de boende, det ökar attraktionskraften för hela området och kommunen.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på

Mångfald, rörlighet och trivsel

Vår devis är Rum för hela livet. Det innebär att vi utvecklar en bred blandning av boenden som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär.

Fördelar med en mix av boenden

Vi tar hållbarhet på allvar

Vår hållbarhetsplan - Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör.

Flera perspektiv på hållbart byggande