Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Från samhällsutveckling till förvaltning – Vi tar hållbarhet på allvar

Vi på Riksbyggen drivs av att utveckla ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om att utveckla allt från mobilitetstjänster och innovativ parkering till mätsystem för ekosystemtjänster som bidrar till större hållbarhet.

Att bygga hållbart är också bra ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. En god planering och kvalitet på material leder till lägre underhållskostnader. Att planera energieffektivt och tänka på miljön minskar driftskostnaderna och är ekologiskt hållbart. Mobilitetslösningar minskar behovet av dyra parkeringsplatser och en trivsam miljö ger en god social hållbarhet.

Vi hjälper alla våra kunder att långsiktigt förbättra och sänka energianvändningen. Det gör vi genom såväl ny teknik, ombyggnad samt genom att hjälpa de boende att göra smarta val. Men vi inspirerar även till ett bättre hållbarhetsarbete. Det kan vara allt från att erbjuda medlemmar fördelaktiga avtal inom el- och avfallshantering till att skapa bilpooler, laddstationer eller fraktcyklar.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på

Bostäder till unga - långsiktigt tänkande

Det är viktigt att kommuner kan erbjuda de som vill bo kvar, studera på distans eller arbetspendla goda förutsättningar för att kunna stanna kvar i kommunen.

Satsa på mindre bostäder

Tusen skäl att rusta miljonprogrammet

Genom upprustning, förtätning och nytänkande kan vi bygga bort otrygghet och befintliga områden blir attraktivare. Dessutom görs stora ekonomiska vinster.

Rusta upp och öka attraktionskraften