Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Dialog – Vägen mot social hållbarhet

Att lyssna och visa förståelse är avgörande om man vill skapa boenden som utgår från människors livsmönster och livssituation. Det handlar bland annat om att ha en bra dialog innan vi startar en ombyggnation eller renovering.

Det är först när vi förstår vad det är som gör att människor trivs, som vi kan skapa lösningar som ökar ett områdes attraktionskraft. För att skapa denna förståelse jobbar vi aktivt med samtal, undersökningar och andra dialoger med människor som redan bor i området och intressenter inför nya projekt.

En annan källa till att förstå människors livsmönster idag och hur de utvecklas över tid är kommunen och dess förvaltningar. Vi vill alltid ha en dialog kring människors behov och livsmönster utifrån kommunens perspektiv. Allra bäst blir det när vi kan komma in redan inför arbetet med detaljplanerna.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på

Mångfald, rörlighet och trivsel

Vår devis är Rum för hela livet. Det innebär att vi utvecklar en bred blandning av boenden som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär.

Fördelar med en mix av boenden

Vi tar hållbarhet på allvar

Vår hållbarhetsplan - Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör.

Flera perspektiv på hållbart byggande