Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Att skapa bostäder åt unga är att tänka långsiktigt

Arbetsmarknaden och studiemöjligheterna har förändrats vilket gör att kommuner och andra aktörer måste våga tänka nytt för att behålla och locka yngre kommuninnevånare.

Det viktiga att kunna erbjuda de som vill bo kvar, studera på distans, driva eget eller arbetspendla goda förutsättningar för att kunna stanna. Det gäller för kommunerna att satsa på små, yteffektiva och målgruppsanpassade bostäder som de unga kan efterfråga utifrån sin inkomstnivå så att de unga kan komma in på bostadsmarknaden.

Att bygga målgruppsanpassade, energieffektiva och tillgänglighetsanpassade bostäder för unga, är att bygga långsiktigt. Samtidigt som vi täcker de ungas bostadsbehov kan vi minska klimatpåverkan från transporter. Färre unga har bil vilket ger ett minskat behov av parkeringsplatser vilket ökar möjligheterna till att förtäta staden. Det blir lägre boendekostnader i små bostäder med färre parkeringsplatser. Bygger man där det redan finns kollektivtrafik så skapar vi förutsättningar för att använda bilen lite mindre.

Små lägenheter för yngre i ett område där det mest bor äldre eller barnfamiljer skapar en bra dynamik och variation av människor. Det skapar även ett bredare service- och butiksutbud samt ett bra underlag för kollektivtrafik.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på

Dialog – vägen mot social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att ta ansvar för människor. Som att erbjuda olika boendeformer så att unga kan flytta hemifrån och äldre kan få ett tryggt boende.

Dialog - för bästa resultat

StegEtt - den lilla bostadsrätten

Bostadsrättsföreningar med små, effektivt planerade lägenheter på ett eller två rum med modern design samt god kvalitet och funktion.

Bra lägenheter till rimlig kostnad