Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi utvecklar en bred blandning av boenden och upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär. Det ger en rik variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

En bra mix av upplåtelseformer där man blandar hyreslägenheter, bostadsrätter och egna hem, seniorboenden och lägenheter för unga vuxna, skapar ett mer levande samhälle.

Det finns många fördelar med att förtäta befintliga bostadsområden. Den nödvändiga infrastrukturen och servicen som skola, omsorg, butiker och kommunikationer är redan etablerad. Blandade upplåtelseformer för olika åldersmålgrupper skapar förutsättningar för rörlighet inom kommunen.

Tryggheten ökar när människor med olika livsmönster rör sig i området på olika tider av dygnet. Olika målgrupper ger också ett varierat underlag för affärer och service.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljö

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på

Tusen skäl att rusta miljonprogrammet

Genom upprustning, förtätning och nytänkande kan vi bygga bort otrygghet och befintliga områden blir attraktivare. Dessutom görs stora ekonomiska vinster.

Rusta upp och öka attraktionskraften

Dialog – vägen mot social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att ta ansvar för människor. Som att erbjuda olika boendeformer så att unga kan flytta hemifrån och äldre kan få ett tryggt boende.

Dialog - för bästa resultat