Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi tar ansvar från första lyan till äldreboendet

Riksbyggen är idag en av Sveriges främsta bostadsutvecklare. Vår framgång bygger på en grundsyn om att alltid sätta människan i centrum. Det betyder att vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi bygger för alla skeden i livet

Riksbyggen utvecklar bostadsrätter, hyresrätter, villor och radhus i nyproduktion med olika koncept för olika behov genom livet.

Läs mer i Sju perspektiv på framtidens boendemiljö

Vi söker alltid ny mark att bygga på. Kontakta närmaste regionchef för mer information.

Region Stockholm, Uppland, Norr: Carl-Henrik Appel 070-5390027
Region Öst: Elin Sjöstrand Olander 072-5293396
Region Väst: Michael Ekberg 070-5777065
Region Syd: Ulrika Nyström 073-0895350

Mångfald, rörlighet och trivsel

Vår devis är Rum för hela livet. Det innebär att vi utvecklar en bred blandning av boenden som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär.

Fördelar med en mix av boenden

Bostäder till unga - långsiktigt tänkande

Det är viktigt att kommuner kan erbjuda de som vill bo kvar, studera på distans eller arbetspendla goda förutsättningar för att kunna stanna kvar i kommunen.

Satsa på mindre bostäder

Bygg för äldre - bygg för framtiden

Rätt placerade, välplanerade och lättskötta lägenheter gör det attraktivt att flytta från sitt gamla boende. Nya flyttkedjor skapas som ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Att bygga boenden för äldre

Vi tar hållbarhet på allvar

Vår hållbarhetsplan - Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör.

Flera perspektiv på hållbart byggande

Dialog – vägen mot social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att ta ansvar för människor. Som att erbjuda olika boendeformer så att unga kan flytta hemifrån och äldre kan få ett tryggt boende.

Dialog - för bästa resultat

Naturliga mötesplatser mellan husen

Det är viktigt med en fungerande infrastruktur med t ex butiker och restauranger. Vi satsar också på cykelparkeringar, bilpooler, lånecyklar och laddstationer.

Förtätning ger möjligheter

Tusen skäl att rusta miljonprogrammet

Genom upprustning, förtätning och nytänkande kan vi bygga bort otrygghet och befintliga områden blir attraktivare. Dessutom görs stora ekonomiska vinster.

Rusta upp och öka attraktionskraften