Planerat
Planerat

Canning

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Strömstad. Kommunens detaljplanearbete beräknas återupptas under 2021.

Bostadsfakta

Lägenheter 0
Status Planerat

Visningar

Just nu har vi inga planerade visningar. Kontakta mäklaren för mer information.

Kontakt

Karin Ekström
Sälj- och marknadsansvarig

Bostäder på Canning, Strömstad

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2022. När granskningshandlingar finns framtagna kommer den här sidan att uppdateras med mer information. I nuvarande förslag planeras det för cirka 90 hyreslägenheter och cirka 260 bostadsrätter.

Anmäl intresse

I det här tidiga skede finns inte så mycket information och det kommer inte heller skickas nyhetsbrev så ofta, men så fort vi har ny information kommer vi hålla dig som gjort en intresseanmälan informerad. Anmäl intresse till området som helhet och när detaljplanen är klar och vi kommit längre så kommer vi informera hur du går vidare om du t ex är intresserad av en bostadsrätt eller hyresrätt. Om det är bostadsrätterna som du är intresserad av är det en klar fördel att redan nu gå med i Riksbyggen Förtur, däremot inte gällande hyresrätterna då gäller inte Riksbyggen Förtur.

Det är alltid svårt att beräkna hur lång tid en detaljplan tar innan den vinner laga kraft och vi kan jobba vidare med bygglov inför en säljstart men om vi ska vara lite optimistiska så är tidigaste inflyttningen i området 2025.

Riksbyggen Förtur

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten.

Läs mer om Riksbyggen Förtur

Om området

Canningområdet i centrala Strömstad är vackert beläget med havet som omsluter i både väst och nord. Stadsdelen kopplas till centrum och till Bojarkilen både visuellt och fysiskt med gång- och cykelbroar. Som boende i området njuter man av den ständiga närheten till havet och möjligheten till egen båtplats direkt utanför lägenheten. De vackra promenadstråken längst kajerna, bad- och utsiktsplatserna på och runt Rödudden och platsbildningarna med olika karaktär i stadsdelen är något som både de boende, alla Strömstadsbor och besökande kan njuta av.

Anmäl intresse till Canning

Du kommer att löpande få information om vad som är på gång. Det är helt kostnadsfritt och utan förbindelser.