Riksbyggen utsatt för nätfiskeattack

Riksbyggen har utsatts för nätfiskeattack (phishing) i vårt mailsystem. Det resulterade i att Riksbyggen under de senaste dagarna drabbats av ett data-intrång där obehöriga kan ha tillskansat sig en mindre mängd personuppgifter i form av e-postadresser och andra kontaktuppgifter.

Det är endast e-postklienter och Onedrive som drabbats och inga verksamhetssystem, vilket innebär att känslig information hela tiden varit skyddad. Riksbyggen vidtog, så fort det upptäcktes, ett antal åtgärder för att förhindra den här typen av intrång i framtiden.

Vi ber nu därför våra kunder och andra som har kontakt med oss att vara extra uppmärksamma på om det kommer mail med ett innehåll som verkar misstänkt och att då genast radera detta och inte klicka på några länkar! Innehållet kan exempelvis se ut så här:

Publicerad 2020-02-04