Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Lagar och regler gällande bostadsrätt

Varje förening har en uppsättning stadgar som ska åtföljas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som skall gälla i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen. Riksbyggen kan hjälpa din förening med formuleringen av era stadgar.

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som samtliga bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar man påverkas mest av som bostadsrättsförening är bostadsrättslagen och föreningslagen.

Bostadsrättslagen (1991:614)

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Bostadsrättsförordning (1991:630)

Bokföringslagen (1999:1078)

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Inkomstskattelagen (1999:1229)

Mervärdesskattelagen (1994:200)

Skattebetalningslagen (1997:483)

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)