Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi ska skiljas, hur går en bodelning till?

Bodelningsavtal kan upprättas när det är en separation mellan äkta makar/sambos.

 • Ett bodelningsavtal i original skickas till Riksbyggen i Västerås.
 • Om förvärvare inte är medlem ska ansökan om medlemskap bifogas. 
 • Viktigt att det framgår vem som ”får” bostadsrätten.
 • Ingen köpeskilling.

Arv- och bouppteckning

När någon av ägarna till bostadsrätten har avlidit kan det vara aktuellt med en överlåtelse genom arv/arvskifte.

När en bostadsrätt ska skiftas vid ett arv ska alltid:

 1. Hela den registrerade bouppteckningen från Skatteverket och eventuellt arvskifte, testamente och fullmakter skickas till

  Riksbyggen Servicecenter
  Box 540 
  721 09 Västerås 

  Att skicka en kopia är okej. 

 2. Om arvtagaren inte är delägare/medlem i föreningen ska ansökan om medlemskap bifogas.
 3. Vid försäljning av lägenhet i dödsboets namn behövs alla dödsbodelägares underskrift.

Görs överlåtelsen i två steg (först föra över lägenheten till dödsbodelägare och sedan sälja i deras namn) blir det två överlåtelseavgifter.