Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vem bestämmer angående markiser som monteras på balkonger eller direkt på husets fasad?

Det är föreningen som, genom styrelsen, bestämmer över husets fasad. En bostadsrättshavare får inte utan styrelsens godkännande nyttja eller göra åverkan på fasaden, till exempel genom markiser, paraboler, blomlådor eller dylikt. Föreningen kan i egenskap av fastighetsägare bli ansvarig om en markis eller annat faller ner från fasaden.

Gäller det väsentliga förändringar av fasaden är det inte styrelsen utan stämman som beslutar. För att inte behöva fatta beslut i varje enskilt fall har många föreningar utfärdat ordningsregler för vad som kan tillåtas vad gäller fasad såväl som gemensamma utrymmen. Ordningsreglerna får inte vara godtyckliga utan ska ha ett föreningsrättsligt intresse. Vidare ska de vara beslutande i demokratisk ordning och stå i överensstämmelse med ortens sed. För att ordningsreglerna ska vara såväl förankrade i föreningen som möjligt kan det vara en god idé att fatta beslut om dem på stämman. Det gäller särskilt regler som kan vara känsliga och beröra många, som till exempel regler om markiser och blomlådor.

Ingen bostadsrättsinnehavare får montera en markis eller annat på fasaden utan styrelsens tillstånd. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de föreskrifter som finns angående montering, utseende och liknande för markiser.