Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Parkering – felparkerade fordon

Allmänt

Detta faktablad utgör ett av flera om parkering. Se även övriga faktablad.

Parkeringsböter

Handlar det om fordon i bruk som felparkeras har föreningen rätt att ta ut en kontrollavgift.
Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en fastighetsägare ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom ett område i strid mot ett förbud eller villkor. Det krävs då att fastighetsägaren tydligt har angett förbudet eller villkoren genom skyltning på platsen. Det enklaste är att kontakta ett parkeringsbolag. Efter att ha skrivit ett avtal med ett parkeringsbolag så ordnar bolaget de skyltar som behövs. Avtalen kan utformas på olika sätt, i vissa fall får p-bolaget kontrollavgiften och i andra fall listar bolaget felparkerare efter anmälan och tar ut en särskild avgift efter besök på platsen medan fastighetsägaren får kontrollavgiften.

Om boende parkerar på besöksparkering kan föreningen informera felparkerarna om att de gör sig skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande, och att föreningen överväger att anmäla detta till polisen om parkeringen inte upphör. Det förutsätter att det klart framgår att parkeringen är avsedd för besökande. Det torde inte heller bedömas som brottsligt om föreningen inte agerat i liknande fall.

Flytt av fordon

Gäller det skrotbilar eller bilar som står uppställda under längre tid kan flytt av fordonet bli aktuellt. Bostadsrättshavare och övriga har endast rätt att parkera på plats avsedd för parkering och enligt de villkor föreningen uppställt för parkeringen. Står ett fordon felparkerat har föreningen dock inte rätt att flytta fordonet på egen hand, se nedan. Först bör föreningen tala med felparkeraren, förutsatt att det är känt vem personen är. Innan begäran om bortforsling sker bör föreningen även skicka en skriftlig rättelseanmaning till fordonets ägare.

Enligt lagen om flytt av fordon i vissa fall gäller följande. Om bilen varit parkerad i minst sju dygn i strid med parkeringsförbud eller parkeringsvillkor som markägaren (föreningen) meddelat, vilka tydligt tillkännagivits genom skyltning, så får bilen flyttas. Detsamma gäller även om inga villkor eller förbud meddelats men bilen varit parkerad minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat ägaren om att bilen inte får vara parkerad på platsen. Får man inte tag på bilens ägare får den flyttas en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta bilägaren om att bilen inte får vara parkerad på den aktuella platsen. Markägaren ska kunna visa att fordonsägaren underrättats om att fordonet inte får vara parkerat på platsen, eller om fordonets ägare inte anträffas, visa när försöken att underrätta denna påbörjades.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan föreningen kontakta polisen (i vissa fall kan även kommunen eller Transportverket vara ansvarig myndighet) för att få hjälp med bortforsling. Det är i första hand ägaren som ska stå för kostnaderna för flyttningen av fordonet. Kostnader som av någon anledning inte kan tas ut av ägaren ska betalas av kommunen eller den markägare som begärt flyttningen. Föreningen kan alltså i sista hand bli skyldig att betala för bortforslandet av fordonet.

Sammanfattning

Föreningen bör tala med felparkerare och, om samtal inte hjälper, skicka rättelseanmaning. Felparkerade fordon kan bötfällas med stöd av lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enklast är att ta hjälp av ett parkeringsbolag. Om fordonet står felaktigt uppställt under längre tid kan flytt av fordonet bli aktuellt. Föreningen får inte flytta fordonet på egen hand utan måste kontakta polisen eller annan ansvarig myndighet.