Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

När valberedningen har bestämt sig för vilka kandidater man ska föreslå stämman skriver de oftast ut sitt förslag inför föreningsstämman och kopierar det så att alla mötesdeltagare får var sitt eget exemplar. De personer som nominerats men inte föreslås av valberedningen bör finnas förtecknade. Därutöver står var och en fritt att på stämman föreslå ytterligare kandidater.

Vid val på föreningsstämma anses den vald som har fått flest röster. Enligt stadgarna sker omröstning vid föreningsstämman öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.