Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem?

Enligt Riksbyggens normalstadgar är en person valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant under förutsättning att det är frågan om en myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Därutöver är en person som utsetts att företräda Riksbyggen valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant.

Den som är minderårig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant. Sammanfattningsvis innebär det att en person som är exempelvis sambo med en bostadsrättshavare och som bor i föreningens hus är valbar som styrelseledamot och ordförande.