Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

I Gävle villastad har Riksbyggen byggt Brf Liljan - tre hus med 47 lägenheter.

Brf Liljan i Gävle består av tre fyravåningshus med 47 lägenheter i storlekar mellan 42 - 88 kvadratmeter. Lägenheterna är på mellan ett till fyra rum och kök.
Området ligger centralt med bra kommunikationer och mellan husen finns lekytor, grillplats och generösa gräsytor.

Ekosystemtjänståtgärder som genomförts är:

• Skapat ytor som kan användas till gårdsodling om intresse finns
• Plantering av fruktträd, bärbuskar och blommande växter
• Sedumtak på förråd
• Anläggning av grönytor
• Infiltration och fördröjning av dagvatten. Dagvatten leds till grönyta
• Lokal hantering av snö
• Skapat gårdsmiljö med vegetation, mötesplatser och möjlighet till rekreation
• De hårdgjorda ytorna har planeras så att stora områden undviks

Miljöbyggnad Silver.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 14 månader.