Referensprojekt Brf Söderhov

Inflyttat och klart.

Brf Söderhov är fördelat på två hus om sex våningar var med lägenheter på två-, tre- och fyra rum och kök. Tvåorna är 59 kvm stora, treorna 71 kvm och fyrorna 93 kvm. Föreningen är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Silver vilket visar på höga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Husens energiåtgång ligger på 50 kW/kvm och år. 

Byggtid från byggstart till inflyttning var 14 månader.