Brf Kummeln i Västerås

Huset på Lillåudden i Västerås har sex våningar och 36 bostadsrättslägenheter på mellan två till fyra rum och kök och 73,5-135,5 kvadratmeter.

I huset finns gemensamhetslokal med bastu samt separat övernattningslägenhet, alla med separata ingångar. I föreningen finns en kommersiell lokal med restaurang/café.

I huset finns ett garage med 21 platser och längs gatan finns ytterligare åtta parkeringsplatser med elstolpe. Det finns två cykelförråd. 

Huset ligger centralt i Västerås.
Inflyttning var våren 2017.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 20 månader.