Referensprojekt

Brf Källby Dal ligger i ett område där Riksbyggen bygger både bostadsrätter och hyresrätter.

Bostadsrättsföreningen består av tre hus med fyra våningar och 57 lägenheter på mellan två till fyra rum och kök på 53-132 kvadratmeter. Lägenheterna har inglasade balkonger. Det finns skyddade samlingsplatser. Det har anlagts grönytor med träd, buskar och blommande växter och det finns möjlighet till egen odling. Mängden hårdyta har minimerats. Tillgängligheten till ån i närheten har förbättrats.

Parkeringsplatser finns utomhus på tomtmark. En plats per lägenhet, totalt 57 platser varav fyra stycken handikapplatser. Det finns åtta gästparkeringar på gata. Det finns 180 cykelparkeringar, varav 50 stycken utomhus och 130 stycken  i cykelgarage. Gemensamhetslokal finns i huset.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 18 månader.