Referensprojekt

Vid Norra Ormesta och Osets naturreservat strax utanför Örebro har Riksbyggen byggt 29 bostadsrättslägenheter.

I Brf Enkelbeckasinen finns 29 bostadsrätter på två till fyra rum och kök på mellan 59 till 85 kvadratmeter. Föreningen består av två hus i fem plan. Huset har en fasad av tegel/puts. Totalt finns 29 parkeringsplatser i carport och fem parkeringsplatser för gäster. Det finns en miljöbod, en gemensamhetslokal och tre cykelrum.


Riksbyggen har förädlat industrimark med föroreningar till tomtmark med gräsytor, träd och buskar, fördröjningsmagasin och skapat cykel- och gångväg till naturreservat.

Närhet till naturen, kommunikationer och skola. 

Huset var färdigställt våren 2017.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 15 månader.