Referensprojekt

I Gävle villastad har Riksbyggen byggt Brf Liljan - tre hus med 47 lägenheter.

Brf Liljan i Gävle består av tre fyravåningshus med 47 lägenheter i storlekar mellan 42 - 88 kvadratmeter. Lägenheterna är på mellan ett till fyra rum och kök och är ljusa och öppna med hög grundstandard.

Området ligger centralt med bra kommunikationer och mellan husen finns lekytor, grillplats och generösa gräsytor.

Ekosystemtjänståtgärder som genomförts är:

• Skapat ytor som kan användas till gårdsodling om intresse finns
• Plantering av fruktträd, bärbuskar och blommande växter
• Sedumtak på förråd
• Anläggning av grönytor
• Infiltration och fördröjning av dagvatten. Dagvatten leds till grönyta
• Lokal hantering av snö
• Skapat gårdsmiljö med vegetation, mötesplatser och möjlighet till rekreation
• De hårdgjorda ytorna har planeras så att stora områden undviks

Miljöbyggnad Silver.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 14 månader.

Viktiga hållbarhetsåtgärder för Brf Gibraltar

Här kan du bo och leva hållbart. För oss på Riksbyggen är hållbarhet både stort och litet - vi har arbetar för att huset ska hålla höga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial vilket ger dig möjlighet att leva hållbart i vardagen.

Riksbyggen är Sveriges Grönaste Varumärke inom kategorin Nyproduktion av bostäder.

Riksbyggen Positive Footprint Housing