Bostadsrätter i Uddevalla

Bonum Brf Guldstjärnan består av två hus på fyra respektive nio våningar byggda på historisk mark i Uddevalla. Funktionella lösningar har byggts in från början med fokus på stora hallar, sovrum och breda tröskelfria passager. Totalt har föreningen 57 lägenheter på två till fyra rum och kök om mellan 53-129 kvm. Under den gröna gården har vi bygget ett garage för föreningen att tillgå. 

Hållbarhetsåtgärder för Bonum Brf Guldstjärnan

Vi har arbetat för att skapa en hållbar förening både vad det gäller miljö, ekonomi och social hållbarhet. Husen är miljöcertifierade med Miljöbyggnad Silver vilket visar på höga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. På fyravåningshuset samt på komplementbyggnaderna har vi lagt sedumtak och på gården finns det odlingslådor och kompostlådor.

För ökad social hållbarhet har gården en genomtänkt balans mellan aktivitetsytor och sittplatser för samtal. Det finns en gästlägenhet med separat samlingslokal. Utomhusarealerna präglas av den gamla skolmiljön med bevarad skolklocka och utrymme för att hoppa hage. Bonum Brf Guldstjärnan har närhet till standpromenad och till centrum med matbutiker och vårdcentral.

Byggtid från första spadtaget till inflyttning var 24 månader.

Inflyttning under 2018.