Riksbyggen har byggt seniorboendet Brf Keramikern i Höganäs.

Bonum Brf Keramikern är ett sju våningar högt hus med 29 senioranpassade lägenheter på mellan 55-92 kvadratmeter och i storleken två till fyra rum och kök. Gemensamhetslokal och gästlägenhet finns i föreningen. Föreningens ytor är planerade utifrån den sociala samvaron och ska såväl underlätta som att inspirera till samtal. Lägenheterna är energisnåla och har en stark miljöprofil. De är yteffektiva och lättmöblerade för att ta tillvara på utsikterna. Samtidigt som de också är rymliga och öppna med gott om förvaringsutrymmen och planerade med tanke på bland annat tillgänglighet. 

Det har skapats en trivsam gårdsmiljö med fågelholkar, insektshotell och kvällsbelysning som lockar insekter. Befintliga ekar har bevarats och nya träd och buskar har planterats. Planteringarna har planerats så att de tillför tjänsten pollinering och fröspridning. En damm har anlagts och det har öppnats upp mot en närliggande park.

Parkeringsplatser och cykelparkering under tak finns i föreningen. Föreningen har bil- och cykelpool. Mängden hårdgjord yta har minimerats och föreningen har öppen dagvattenhantering.

Det som är speciellt med att äga en lägenhet i Bonum är att föreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns Bonumvärden till hands.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 18 månader.