Referensprojekt

Bonum Brf Aspholmen ligger på Kålgården i Jönköping. Det är ett Bonum seniorboende för dig som fyllt 55 år.

Brf Bonum Aspholmen består av ett femvåningshus med 45 lägenheter på mellan två till fyra rum och kök på 65-114 kvadratmeter. I föreningen finns gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, utegym, bastu, grovtvättstuga och motionsrum. Det finns cykel- och lägenhetsförråd i gatuplan.

Det har anlagts gröna öar genom plantering av träd och buskar, varav några bärbuskar. Det finns terrasserad mark och har anlagts ett utegym. Parkeringsplatserna har anlagts under jord för att minska andelen hårdgjord yta.

Varje seniorboende har en Bonumvärd som du kan beställa tjänster som flytthjälp, fönsterputsning och montering av möbler av.

Byggtid från byggstart till inflyttning var cirka 18 månader.