Bostadsrätter i Jönköping—referensprojekt

Brf Aspholmen ligger i Jönköping och består av ett femvåningshus med bostadsrättslägenheter i storlekarna 65-114 kvadratmeter.

Hållbarhetsåtgärder för Brf Aspholmen

Det har anlagts gröna öar genom plantering av träd och buskar, varav några bärbuskar. Mark är terrasserad och det finns ett utegym. Parkeringsplatserna ligger under jord för att minska andelen hårdgjord yta.

Byggtid från byggstart till inflyttning var 18 månader.