Liv mellan husen

Att utveckla och förvalta boenden där människor ska trivas, handlar om att tänka utanför hemmets fyra väggar; livet mellan husen. För oss är det lika viktigt med en fungerande infrastruktur och att det till exempel finns butiker och restauranger i bottenplanen.

Vi försöker alltid skapa naturliga, trygga och säkra mötesplatser där alla känner sig välkomna. Det kan handla om var vi placerar ut återvinningsstationer eller bygger garage och därigenom förbättrar förutsättningarna för att de boende ska kunna träffas oftare och mer naturligt i vardagen.

Det kostar mellan ca 350.000 – 500.000 kronor att bygga en parkeringsplats. En kostnad som finansieras av alla boende, oavsett om de har bil eller inte. Men med flexibla p-tal skapas nya förutsättningar och alternativ att använda de ytor som tidigare var avsedda att bli parkeringsplatser. Ytorna ger utrymme att bygga fler mindre lägenheter, men även nya positiva mervärdesskapande mobilitetstjänster som bilpooler, lånecyklar och intelligenta lösningar för hemleveranser.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

I 80 år har vi byggt bostäder och utvecklat samhällen över hela Sverige. Nu söker vi mark i din kommun där vi kan bygga fler bostäder, med fokus på hållbarhet i både stort och smått. Till exempel bygger vi med klimatförbättrad betong, sätter solceller på taken och använder miljömärkta rengöringsmedel i vår förvaltning. Dessutom ger vi unga möjligheten att enklare skaffa sig sin första bostad samt erbjuder boendekoncept för äldre.


Kontakta närmaste regionchef för mer information:

 

1. Stockholm, Norr, Öst
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

3. Region SydVäst
Mejla Ulrika Nyström 
073-0895350