Liv mellan husen

Att utveckla och förvalta boenden där människor ska trivas, handlar om att tänka utanför hemmets fyra väggar; livet mellan husen. För oss är det lika viktigt med en fungerande infrastruktur och att det till exempel finns butiker och restauranger i bottenplanen.

Vi försöker alltid skapa naturliga, trygga och säkra mötesplatser där alla känner sig välkomna. Det kan handla om var vi placerar ut återvinningsstationer eller bygger garage och därigenom förbättrar förutsättningarna för att de boende ska kunna träffas oftare och mer naturligt i vardagen.

Det kostar mellan ca 350.000 – 500.000 kronor att bygga en parkeringsplats. En kostnad som finansieras av alla boende, oavsett om de har bil eller inte. Men med flexibla p-tal skapas nya förutsättningar och alternativ att använda de ytor som tidigare var avsedda att bli parkeringsplatser. Ytorna ger utrymme att bygga fler mindre lägenheter, men även nya positiva mervärdesskapande mobilitetstjänster som bilpooler, lånecyklar och intelligenta lösningar för hemleveranser.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

Vi söker ny mark att bygga på

Om man ska bygga långsiktigt hållbara boenden och skapa livskvalitet, gäller det att göra rätt från början. För oss på Riksbyggen är det därför avgörande att lyssna på vad människor har för behov, drömmar och visioner. Men det är minst lika viktigt att arbeta nära och ha en bra dialog med Sveriges kommuner. Kontakta gärna närmaste regionchef för mer information.

 

1. Stockholm, Uppland, Norr
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

2. Region Väst
Mejla Michael Ekberg 
070-5777065