Vår bästa äldrekommun

2001 var Grethe Bertilsson ordförande i socialnämnden i Götene kommun och var med i en grupp som satte upp en plan för hur en verksamhet för äldreboende skulle kunna utvecklas. Planen antogs av alla politiska instanser, men budgeten på 100 miljoner var ändå en stor investering för kommunen.

Med kooperativ hyresrätt föll bitarna på plats

För att lösa finansiering började Grethe och hennes kollegor titta på olika scenarion. Att driva det i kommunal drift var ingen möjlighet, på grund av investeringsnivån. Privat drift var ett alternativ, men vi var rädda för att hyresnivåerna inte skulle vara stabila över tid och att vi skulle tappa kontrollen över verksamheten.

Ur ett politiskt perspektiv var det centralt att tillgången till boende aldrig skulle få bli en plånboksfråga. När vi fick upp ögonen för kooperativ hyresrätt föll bitarna på plats. Den politiska organisationen var överens om att planen var bra och att den skulle förverkligas.

Riksbyggen visade ett stort engagemang

När vi väl hade tagit ett principbeslut, hade vi möten med Riksbyggen och bad dem hjälpa oss att utveckla ett detaljerat och konkret förslag som skulle läggas fram för fullmäktige. För kommunens del var det viktigt att Riksbyggen tog alla utvecklingskostnader själva.

I praktiken var vi överens om att i ett läge då fullmäktige inte hade tagit förslaget, så hade det 
inte drabbat kommunen ekonomiskt. Riksbyggens villighet att dela risk med oss, var viktigt, eftersom de redan från början visade att de var villiga att verkligen samverka med kommunen i den här frågan.

Något som gjorde arbetet enklare var den tydliga fördelningen mellan Riksbyggen och kommunen, för oss var det centralt att få kontroll över verksamheten och hur den utvecklades. Samtidigt som fastigheterna och hur de ska utvecklas långsiktigt är Riksbyggens stora intresse och kompetensområde.

Vi har blivit det goda exemplet

Vi har haft massor av studiebesök och vi har fått pris som bästa äldrekommun – något som vi är speciellt stolta över. Inte minst eftersom det var en av våra lokala pensionärsföreningar som anmälde oss.