Dialog – Vägen mot social hållbarhet

Att lyssna och visa förståelse är avgörande om man vill skapa boenden som utgår från människors livsmönster och livssituation. Det handlar bland annat om att ha en bra dialog innan vi startar en ombyggnation eller renovering.

Det är först när vi förstår vad det är som gör att människor trivs, som vi kan skapa lösningar som ökar ett områdes attraktionskraft. För att skapa denna förståelse jobbar vi aktivt med samtal, undersökningar och andra dialoger med människor som redan bor i området och intressenter inför nya projekt.

En annan källa till att förstå människors livsmönster idag och hur de utvecklas över tid är kommunen och dess förvaltningar. Vi vill alltid ha en dialog kring människors behov och livsmönster utifrån kommunens perspektiv. Allra bäst blir det när vi kan komma in redan inför arbetet med detaljplanerna.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

Vi söker ny mark att bygga på

Om man ska bygga långsiktigt hållbara boenden och skapa livskvalitet, gäller det att göra rätt från början. För oss på Riksbyggen är det därför avgörande att lyssna på vad människor har för behov, drömmar och visioner. Men det är minst lika viktigt att arbeta nära och ha en bra dialog med Sveriges kommuner. Kontakta gärna närmaste regionchef för mer information.

 

1. Stockholm, Uppland, Norr
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

2. Region Väst
Mejla Michael Ekberg 
070-5777065