Dialog – Vägen mot social hållbarhet

Att lyssna och visa förståelse är avgörande om man vill skapa boenden som utgår från människors livsmönster och livssituation. Det handlar bland annat om att ha en bra dialog innan vi startar en ombyggnation eller renovering.

Det är först när vi förstår vad det är som gör att människor trivs, som vi kan skapa lösningar som ökar ett områdes attraktionskraft. För att skapa denna förståelse jobbar vi aktivt med samtal, undersökningar och andra dialoger med människor som redan bor i området och intressenter inför nya projekt.

En annan källa till att förstå människors livsmönster idag och hur de utvecklas över tid är kommunen och dess förvaltningar. Vi vill alltid ha en dialog kring människors behov och livsmönster utifrån kommunens perspektiv. Allra bäst blir det när vi kan komma in redan inför arbetet med detaljplanerna.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

I 80 år har vi byggt bostäder och utvecklat samhällen över hela Sverige. Nu söker vi mark i din kommun där vi kan bygga fler bostäder, med fokus på hållbarhet i både stort och smått. Till exempel bygger vi med klimatförbättrad betong, sätter solceller på taken och använder miljömärkta rengöringsmedel i vår förvaltning. Dessutom ger vi unga möjligheten att enklare skaffa sig sin första bostad samt erbjuder boendekoncept för äldre.


Kontakta närmaste regionchef för mer information:

 

1. Stockholm, Norr, Öst
Mejla Carl-Henrik Appel
070-5390027

 

3. Region SydVäst
Mejla Ulrika Nyström 
073-0895350