Blandning skapar mångfald

Vi utvecklar en bred blandning av boenden och upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär. Det ger en rik variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

En bra mix av upplåtelseformer där man blandar hyreslägenheter, bostadsrätter och egna hem, seniorboenden och lägenheter för unga vuxna, skapar ett mer levande samhälle.

Det finns många fördelar med att förtäta befintliga bostadsområden. Den nödvändiga infrastrukturen och servicen som skola, omsorg, butiker och kommunikationer är redan etablerad. Blandade upplåtelseformer för olika åldersmålgrupper skapar förutsättningar för rörlighet inom kommunen.

Tryggheten ökar när människor med olika livsmönster rör sig i området på olika tider av dygnet. Olika målgrupper ger också ett varierat underlag för affärer och service.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljö

Kontakta oss

Region Stockholm, Norr, Öst
Region Syd, Väst