Visa som:
 • En naturlig förvaltningspartner till Offentliga Fastigheter

  Oavsett om det handlar om förskoleverksamhet, bibliotek eller kommunhus, så har offentliga fastigheter en gemensam nämnare. De är ofta relativt hårt utnyttjade med dagligt slitage som följd. För att behålla eller förbättra kvaliteten, funktionen och värdet av fastigheten krävs därför en noggrann planering av underhållet.

  Läs mer
 • Kommersiella fastigheter - förvaltning av bostäder, butiker och kontor

  Begreppet kommersiella fastigheter gäller främst mark, hus och andra lokaler som används och drivs i ett vinstdrivande syfte. En fastighet där det finns både kommersiella lokaler i botten och bostäder eller kontor ovanpå huset kräver en erfaren och flexibel förvaltningspartner som är väl införstådd i fastighetsägarens unika behov. En noggrann planering av underhållet både behåller eller förbättrar kvaliteten och dessutom ökar värdet av fastigheten.

  Läs mer
 • Riksbyggen och Tornet – Entreprenad med hög närvaro

  Bostadsproduktionsbolaget Tornet bygger och förvaltar miljövänliga hyresfastigheter i södra och mellersta Sverige. Sedan 2012 har Riksbyggen ansvarat för drift- och skötselentreprenaden i 13 fastigheter från Stockholm i norr till Malmö i söder.

  Läs mer
 • Riksbyggen och Svenska Bostadsfonden – En attraktiv investering kräver aktiv förvaltning

  Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika bostadsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadhyresfastigheter. Sedan 2012 ansvarar Riksbyggen för drift och skötselentreprenaden i ca 80 av Svenska Bostadsfondens fastigheter, från Ystad till Luleå.

  Läs mer
 • Riksbyggen och ICA Fastigheter – Förvaltning från Ystad till Kiruna

  Sedan 2007 har Riksbyggen förvaltat ett stort antal fastigheter inom ICA-koncernens alla olika profiler - från ICA Maxi Stormarknad och ICA Kvantum, till ICA Supermarket och ICA Nära - från Ystad i söder till Kiruna i norr.

  Läs mer

Visa som:

En naturlig förvaltningspartner till Offentliga Fastigheter

Oavsett om det handlar om förskoleverksamhet, bibliotek eller kommunhus, så har offentliga fastigheter en gemensam nämnare. De är ofta relativt hårt utnyttjade med dagligt slitage som följd. För att behålla eller förbättra kvaliteten, funktionen och värdet av fastigheten krävs därför en noggrann planering av underhållet.

Läs mer

Kommersiella fastigheter - förvaltning av bostäder, butiker och kontor

Begreppet kommersiella fastigheter gäller främst mark, hus och andra lokaler som används och drivs i ett vinstdrivande syfte. En fastighet där det finns både kommersiella lokaler i botten och bostäder eller kontor ovanpå huset kräver en erfaren och flexibel förvaltningspartner som är väl införstådd i fastighetsägarens unika behov. En noggrann planering av underhållet både behåller eller förbättrar kvaliteten och dessutom ökar värdet av fastigheten.

Läs mer

Riksbyggen och Tornet – Entreprenad med hög närvaro

Bostadsproduktionsbolaget Tornet bygger och förvaltar miljövänliga hyresfastigheter i södra och mellersta Sverige. Sedan 2012 har Riksbyggen ansvarat för drift- och skötselentreprenaden i 13 fastigheter från Stockholm i norr till Malmö i söder.

Läs mer

Riksbyggen och Svenska Bostadsfonden – En attraktiv investering kräver aktiv förvaltning

Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika bostadsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadhyresfastigheter. Sedan 2012 ansvarar Riksbyggen för drift och skötselentreprenaden i ca 80 av Svenska Bostadsfondens fastigheter, från Ystad till Luleå.

Läs mer

Riksbyggen och ICA Fastigheter – Förvaltning från Ystad till Kiruna

Sedan 2007 har Riksbyggen förvaltat ett stort antal fastigheter inom ICA-koncernens alla olika profiler - från ICA Maxi Stormarknad och ICA Kvantum, till ICA Supermarket och ICA Nära - från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Läs mer