Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Fastighetsservice - välskött med fastighetsförvaltning från Riksbyggen

Fastighetsservice är en tjänst som rör den dagliga tillsynen och skötseln av bostaden. Alltså allt det praktiska som sker på plats, i och runt omkring fastigheten. Både byggnaden, utemiljön och alla tekniska installationer. Fastighetsservice är viktigt för att allt inom bostaden ska fungera som det ska och att den ser hel och ren ut.


Söker ni en förvaltningspartner som förstår hur en bostadsrättsförening fungerar är Riksbyggen ett självklart alternativ.
 Vi har förvaltat bostadsrättsföreningar i över 70 år och är idag en ledande specialist på området. Oavsett om det rör sig om den dagliga skötseln av fastigheten som trädgård och uteplats eller regelbunden tillsyn och reparationer när något har gått sönder. Med vår fastighetsjour är vi alltid bara ett samtal bort. Nyckeln till långsiktigt bra fastighetsservice är att vara omsorgsfull och närvarande. Föreningen kan välja totalförvaltning men det går självklart också bra att välja ut endast de tjänster som är aktuella för just er förening.

Utifrån era behov och önskemål sätter vi ihop en kombination av följande delar till just er förening:

 • Toggle

  Service av tekniska installationer

  Tekniska installationer i fastigheten som värmesystem behöver regelbundet gås igenom av kvalificerade tekniker. Genom tjänsten Fastighetsservice får er förening tillgång till tekniker som gör förebyggande underhåll, testar att allt fungerar som det ska och reparerar om det behövs.

  Genom att sköta underhållsarbetet på bästa sätt garanteras anläggningens funktion och prestanda. Riksbyggen har lång erfarenhet och kompetens av sådant arbete.

  Det lönar sig med regelbunden tillsyn

  Genom att titta till fastigheten enligt ett förutbestämt tidsintervall så kan man i tid upptäcka eventuella avvikelser och driftstörningar. Det är ekonomiskt fördelaktigt att reparera saker i tid och därför lönar det sig att ha regelbunden tillsyn. Riksbyggen hjälper er att sätta rätt intervall på tillsynen så att det blir optimalt med hänsyn till både skötsel och ekonomiskt läge.

  Om något går sönder

  Om en vattenledning går sönder och måste lagas akut så ordnar Riksbyggen det oavsett tid på dygnet. Kan felet avvakta till nästa arbetsdag så löser vi det då.

 • Toggle

  Trädgårdstjänster

  Behovet av hjälp med utemiljön och trädgårdsskötsel brukar variera mycket från bostadsrättsförening till bostadsrättsförening. Vill ni ha hjälp med vårstädning, att olja in utemöbler eller är kanske utomhusbelysningen otillräcklig? Riksbyggens tjänst Trädgårdsskötsel täcker in det ni behöver.

  Storleken och karaktären på gården, insatsviljan från medlemmarna och ambitionsnivån för hur föreningens medlemmar vill att gården ska se ut är avgörande för vilken och hur mycket hjälp en förening vill ha. Det tar vi hänsyn till. Om ni anlitar Riksbyggen för att ta hand om er utemiljö får ni dessutom kontinuitet i tillsyn och skötsel som bidrar till god funktionalitet, trivsel, trygghet och säkerhet.

  Trädgårdsskötsel för era behov

  Inför start av ett nytt uppdrag går Riksbyggen och er förening gemensamt igenom hela er utemiljö och lägger upp en plan som stämmer med er ambitionsnivå och budget. En sådan plan följer årstidernas växlingar och vad de för med sig i form av skötsel och åtgärder.

  I arbetet har Riksbyggen en ambition att bidra med förbättringsförslag i er utemiljö, utifrån såväl estetik som säkerhet och trygghet. I vårt åtagande ingår också att se till att det är rent och snyggt inom ert område.

  Det praktiska arbetet på gården

  På våren förbereder vi för utomhussäsongen genom att göra en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor med krattning och trimning av buskar och vid behov även mindre slyröjningar. Utemöbler oljas in och vi planterar alltifrån buskar och träd till sommarblommor i blomlådor. Vi kan göra anläggningsarbeten av olika slag som plattläggningar och stenläggningar samt platssnickra bänkar, bord och sandlådor.

  Sommartid innebär klippning av gräsmattor och buskar och skötsel av växter. Vi sopar, krattar och plockar skräp och ser till att hålla soprummet i gott skick.

  När hösten kommer och användningen av uterummet minskar görs en ordentlig höststädning. Vi krattar, oljar in och ställer undan utemöbler och tar in cykelställ så att trädgården är redo för vintern.

  Sedan följer en längre eller kortare period, beroende på var i landet man bor, då man kanske inte använder sin gård lika mycket. Däremot ska den fortfarande underhållas och skötas. Riksbyggen ser till att gångar, passager och trottoarer skottas och sandas vid behov. Något som journalförs noggrant och återrapporteras till styrelsen. Vissa föreningar vill att vi sköter all skottning medan andra vill göra det på avrop.

  Belysning är en annan del som många bostadsrättsföreningar vill ha hjälp att sköta: att den är tillräcklig och fungerande både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Vi kan också hålla ordning på parkeringsplatserna med allt vad det innebär.

  Ett stort antal föreningar runt om i landet har valt att låta Riksbyggen sköta deras utemiljö, alltifrån punktinsatser vid behov till att vi ansvarar för tillsynen och skötseln av hela utemiljön.

 • Toggle

  Lokalvård

  Vi hjälper er att hålla föreningens trapphus, hallar, tvättstugor, soprum och övriga gemensamhetsutrymmen rena och inbjudande. När ni bestämt er för var vi ska städa och hur ofta, så ser vi till att hålla era gemensamma utrymmen fräscha och hemtrevliga.

  Städning av gemensamma utrymmen

  Det avgörande för hur ofta städningen måste ske är hur ren den aktuella ytan normalt behöver vara utifrån era krav. Därför är det viktigt att redan från början komma överens om den frekvens i städningen just ni behöver i olika utrymmen. Att till exempel ha städning två gånger i veckan istället för en ger en helt annan upplevelse, men är kanske inte nödvändigt i alla utrymmen (jämför trapphus och tvättstugor med källargångar). Med rätt antal städtillfällen för respektive utrymme skapas förutsättningar för att medlemmarna i föreningen alltid ska kunna vara nöjda med städningen.

  Utöver den vanliga städningen i de gemensamma utrymmena kan vi även ta hand om den kontinuerliga golvvården – som skurning av stengolv, polering av linoleum och rengöring av heltäckningsmattor. Vi kan även ta hand om fönsterputsning och klottersanering, en nog så viktig detalj på många platser.

 • Toggle

  Trädgårdsutveckling

  Riksbyggens mål är att erbjuda trädgårdslösningar som är vackrare och trivsammare, säkrare och tryggare och som dessutom ger mindre underhållsarbete för föreningen. Genom tjänsten Trädgårdsutveckling får er förening tillgång till kompetent personal som är specialiserade på förändringar och förbättringar i trädgårdar.

  Kanske är det så att ni har renoverat fastigheten men inte trädgården? Då kan det vara värt att ta ett rejält grepp och se över hela trädgårdsplaneringen. Förutom att det blir snyggt och trivsamt så är det ofta mer lönsamt att göra en ordentlig översyn än att byta några träd och buskar då och då. Dessutom är en trädgård en levande miljö som behöver ses över med jämna mellanrum.

  Skräddarsydd planering av trädgård

  Tillsammans med er skapar Riksbyggen en sammanhållen utemiljö som ger rum för utevistelse, lek, gemenskap och rum för de boendes privata sfär. Vad vill ni ha i er förening? Och ska det vara stramt och stilrent, något lättskött, trädäck och stenpartier eller något helt annat? Oavsett vilket anpassar Riksbyggen förslagen efter omgivningarnas förutsättningar med hänsyn till klimat och miljö i både material- och växtval. Även husets arkitektur och stil påverkar lösningen. Trygghet är en annan viktig faktor: trygghet på kvällen och för barnen. Även underhåll, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer i arbetet.

  Från idé till verklighet

  Vid ett uppstartsmöte går Riksbyggens trädgårdsarkitekt igenom er förenings kravspecifikation. Med önskemålen som utgångspunkt tar vi fram ett projektförslag med kostnadsuppskattning. Efter att ni har bestämt hur ni vill ha det påbörjas arbetet enligt en fastlagd tidsplan. I den finns tidpunkter för avstämning och beslut som måste tas under projektets gång. Även om det är Riksbyggen som håller i projektet och ser till att det blir genomfört enligt plan ser vi till att ni i föreningsstyrelsen hela tiden är informerade och deltar i arbetet utifrån önskemål och tillgänglig tid. Hela projektet övervakas av Riksbyggens trädgårdsmästare. Riksbyggen strävar hela tiden efter miljövänliga lösningar, både under själva arbetet och för den framtida skötseln.

  En trädgård för er bostadsrättsförening

  Föreningen får en skräddarsydd lösning som passar ert hus, de boendes behov, ekonomin och miljön. När allt är klart får ni en komplett dokumentation av arbetet samt information och skötselanvisningar på alla växter. Ni kan då välja att sköta er nya trädgård på egen hand eller så kan Riksbyggen göra det åt er.
  Läs mer om det under Trädgårdstjänster.

 • Toggle

  Fastighetsjour - dygnet runt

  Att köpa tjänsten Fastighetsjour från Riksbyggen innebär att ni får tillgång till kompetens sju dagar i veckan även utanför normal arbetstid. Ni kan få hjälp med stort som smått: elfel, stopp i avloppet eller störande grannar. Den som svarar är alltid en ordinarie medarbetare oavsett vilken tid på dygnet det är. Numret är 0771-860 860.

  0771-860 860

  Förutom telefon tar vi också emot ärenden via mejl och sms med samma servicenivå. Exempel på frågor som anmäls till fastighetjouren är att:

  • inbrotts- eller brandlarm går
  • vatten står och sprutar någonstans
  • värmepumpen har stannat
  • det är stopp i avloppet
  • det har blivit elfel någonstans
  • portlåset, eller annat lås, är trasigt
  • man upptäcker vandaliseringar av olika slag.

  De vanligaste felanmälningarna till fastighettsjouren handlar om större elfel eller stopp i avloppet.

  Riksbyggens medarbetare har den erfarenhet som krävs för att bistå i bedömningen av hur brådskande ärendet är och om det kräver omedelbar åtgärd, eller om det kan vänta till närmaste vardag. Om det sprutar vatten någonstans eller om värmepumpen har stannat och det är kallt ute så skickas det ut en reparatör omedelbart oavsett tid på dygnet. Handlar det däremot om klotter som behöver saneras ser vi till att det åtgärdas under normala arbetstider. Det säkerställer minsta möjliga påverkan i fastigheten samtidigt som det minimerar kostnaden för föreningen.

  Riksbyggen bistår även i frågor som gäller störning.