Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Ekonomisk förvaltning för din bostadsrättsförening - bättre ekonomi med Riksbyggen

Riksbyggen erbjuder ekonomisk förvaltning, redovisnings- och finansieringstjänster som säkerställer korrekt och effektiv hantering av fastighetens ekonomi hela vägen från avisering till bokslut.

Med en ekonom som är specialiserad på bostadsrättsföreningar kan ni vara säkra på att er förening har en expert vid er sida som gör det bästa för er förening. Med struktur och kontinuitet kan till exempel avgiftsnivåerna justeras kontrollerat och oförutsedda avgiftshöjningar undvikas.

Riksbyggen har varit en medarrangör till BostadsrättsMässan i över tio år, har du idéer på vad du skulle vilja se eller höra på mässan så är du välkommen att e-posta oss!

Utifrån era behov och önskemål sätter vi ihop en kombination av följande delar till er förening:

 • Toggle

  Löpande ekonomi och bokslut

  Riksbyggen har system och rutiner som är specialanpassade för att hantera ekonomin i en bostadsrättsförening.

  Som kund hos Riksbyggen kan du känna dig trygg i vetskapen att föreningens ekonomi är välskött och att ni som jobbar i styrelsen kontinuerligt blir uppdaterade kring den ekonomiska utvecklingen. Och självklart har ni en egen kontaktperson, en ekonom specialiserad på bostadsrättsföreningar.

  Grunden för en långsiktigt väl fungerande bostadsrättsförening är en välskött ekonomi. En viktig del i det är den löpande bokföringen i er förening – att kostnader bokas rätt i enlighet med gällande lagstiftning och att man kan följa den ekonomiska utvecklingen.

  Bokföring och bokslut omfattar följande delar:

  Löpande bokföring

  Bokföring i enlighet med gällande lagar och förordningar.

  Kassahantering

  In- och utbetalningar hanteras på ett smidigt och korrekt sätt.

  Leverantörsfakturor

  Fakturor konteras och godkänns för att attesteras av er för att sedan bli betalda i rätt tid och med korrekt belopp. Riksbyggen säkerställer att fakturorna kommer från en seriös leverantör och ser till att eventuella bluffakturor sorteras bort.

  Hyres- och avgiftsadministration

  Hyres- och avgiftsavier skickas till era medlemmar och/eller hyresgäster. Vi bevakar att betalning sker och sköter också inkassohanteringen ifall den uteblir, allt för att säkerställa era intäkter.

  Mervärdesskatt

  Om er förening är momspliktig så sammanställs, beräknas och redovisas er in- och utgående moms.

  Löner och arvoden

  I den mån ni har arvoderad personal eller förtroendevalda betalas ersättningar till anställda och förtroendevalda ut i rätt tid och med rätt belopp.

  Ekonomisk rapportering

  Löpande rapportering som visar det ekonomiska läget på ett överskådligt sätt.

  Bokslut och årsredovisning

  En tydlig bild av det ekonomiska läget och verksamheten under året.

  Delårsbokslut

  Bostadsrättsföreningar med många lägenheter och/eller lokaler för uthyrning i kommersiellt syfte kan ha behov av månads- eller kvartalsuppföljning för att behålla kontroll och överblick över verksamheten.

  Revisionsstöd

  Era revisorer får tillgång till relevant information och dokumentation i samband med revisionsarbetet.

  Skatter och arbetsgivaravgifter

  Era skatter och eventuella arbetsgivaravgifter betalas i tid och med korrekt belopp.

  Deklarationer

  Görs korrekt och på bästa sätt för er bostadsrättsförening. I det ingår även slutskatteberäkning och inbetalning av eventuell kvarskatt.

 • Toggle

  Planering och uppföljning

  Prognos, budget och delårsbokslut är bara några av de väsentliga uppgifter som styrelsen i en bostadsrättsförening har att sköta. Låt istället Riksbyggen ta hand om den ekonomiska fastighetsförvaltningen. Bostadsrättsföreningen garanteras en effektiv och korrekt hantering med hjälp av en egen ekonom som har ert bästa för ögonen.

  Med en ekonom som är specialiserad på bostadsrättsföreningar kan ni vara säkra på att er förening har en expert vid er sida som gör det bästa för er förening. Ekonomisk förvaltning med struktur och kontinuitet gör att exempelvis avgiftsnivåer justeras kontrollerat och oförutsedda avgiftshöjningar kan undvikas.

  Ett ekonomiskt paket som passar er förening

  Utifrån era behov och önskemål sätter Riksbyggen ihop en kombination av följande delar till er förening:

  Bostadsrättsföreningens budget

  Med ekonomisk fastighetsförvaltning från Riksbyggen sker budgetarbetet i god tid inför det kommande verksamhetsåret så att avgifterna hålls på en jämn nivå med planerade och kontrollerade höjningar utifrån de behov som finns. 

  Prognos

  Riksbyggen rekommenderar bostadsrättsföreningar att göra prognos en gång om året för att stämma av att verksamheten löper enligt plan och budget.

  Flerårsbudget

  En viktig del av varje lyckat uppdrag inom ekonomisk fastighetsförvaltning är långsiktig planering. Långsiktig planering skapar handlingsutrymme och trygghet för en bostadsrättsförening. Långtidsbudgeten omfattar 3, 5 eller 10 år och även längre tid om behov finns. Ekonomisk fastighetsförvaltning ger kontroll och överblick över räntekostnader, omsättningar, aktiviteter, eventuella avgiftshöjningar, planerat underhåll med mera.

  Likviditetsbudget och uppföljning 

  Med oss som din ekonomiska fastighetsförvaltare så placeras er förenings överlikviditet på konton med bättre ränta. Som kund kan du känna dig säker på att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

 • Toggle

  Föreningsservice

  Vem ska hantera motioner och arkivera protokoll? Med Riksbyggens administrativa paket får ni som styrelse stöd i bostadsrättsföreningens arbete och kan känna er säkra på att allt blir gjort i rätt tid och på rätt sätt.

  Hjälp med all administration

  Det kan handla om att öppna och sortera post, att skicka ut kallelser till årsmöten i rätt tid och arkivera protokoll från styrelsemöten. Tala om för oss vilken typ av administration ni behöver hjälp med så får ni ett paket utifrån era behov och önskemål.

  Riksbyggens paket kan innehålla:

  • Planering och hantering av årsstämma och styrelsemöten, exempelvis kallelser, dagordning och protokoll med mera.
  • Arkivering: allt material, som protokoll och bokföringsmaterial, samlas på ett och samma ställe och finns tillgängligt så länge som lagen föreskriver.
  • Posthantering: viktiga brev, fakturor, kallelser, hantering av motioner och annat hanteras i rätt tid, på rätt sätt och dagligen.
 • Toggle

  Överlåtelsehantering och uthyrning

  Riksbyggen erbjuder bostadsrättsföreningar en effektiv och säker hantering av överlåtelser, panter, köer, avgifter, hyror och kontraktsskrivning.

  Att hantera försäljning av en lägenhet och att ta hand om administration till olika hyresobjekt är ett par vanliga och viktiga ärenden för en styrelse i en bostadsrättsförening. Genom att låta Riksbyggen sköta administrationen får er styrelse tillgång till både stor kompetens och lång erfarenhet.

  Administration kring uthyrning av lägenheter

  Riksbyggen säkerställer att administrationen kring era hyresobjekt blir snabb och effektiv både för er som styrelse, medlemmarna i föreningen och era hyresgäster. Det kan handla om allt från kontraktsskrivning till att sköta hela köhanteringen.

  Vi hjälper till med:

  • Hyresförhandlingar
  • Kontraktsskrivning
  • Köhantering
  • Administration av föreningens avgifter för garage, p-platser, förråd med mera
  • Inkasso
  • Uppsägningar
  • Avhysningar.

  Hantering av överlåtelser

  På Riksbyggen registreras tusentals överlåtelser av bostadsrättslägenheter varje år. Det gör att vi har beprövade rutiner för hur en överlåtelse kan hanteras på ett smidigt, korrekt och juridiskt hållbart sätt.

  Beslut om medlemskap

  Styrelsens viktigaste uppgift i samband med försäljning av en lägenhet i föreningen är att fatta beslut om medlemskap. Riksbyggen tar fram ett komplett beslutsunderlag som gör det lätt för er att ta beslut om medlemskap.

  Registrering av ny ägare

  När Riksbyggen fått in beslut om godkänt medlemskap från styrelsen registreras köparen som ny ägare. Besked om ägarbyte samt avi för kommande månadsavgift skickas till köparen och eventuella panter registreras. En avi med överlåtelseavgift skickas samtidigt till säljaren. Vid försäljning via mäklare informeras alltid mäklaren. Riksbyggen skickar en kontrolluppgift till säljaren inför kommande deklaration.

  Tar ansvar kring pantförskrivning

  Bostadsrättslägenheter kan pantsättas som säkerhet för lån. Riksbyggen ansvarar för att förändringar gällande pantförskrivningar registreras i lägenhetsregistret för respektive bostadsrättsförening. Oavsett om du är låntagare, långivare eller styrelsemedlem så kan du känna dig trygg i hanteringen av panter som de värdepapper de är. I samband med registreringen kontrolleras ägaren till bostadsrätten och information om registrering skickas till kreditgivare. Till panthavaren, det vill säga den som äger lägenheten, skickas en faktura med pantförskrivningsavgift för att täcka administrationskostnaden.

  Utifrån era behov och er ambitionsnivå tar vi tillsammans fram en lösning som gör ert styrelsearbete precis så enkelt som ni vill ha det.

 • Toggle

  Lånehantering

  Räntekostnaden för lån är ofta den enskilt största kostnaden i en bostadsrättsförening. Låter ni en ekonom hos Riksbyggen ta hand om hanteringen av lånen kan ni vara säkra på att er lånesituation får den uppmärksamhet den behöver. Vårt mål är att se till att ni får bästa möjliga lån utifrån era behov och er situation.

  Att hålla föreningens lånesituation under god uppsikt är kanske den viktigaste uppgiften för en styrelse. Riksbyggens ekonomer är specialiserade på bostadsrättsföreningar och ni får en egen kontaktperson som hjälper er med att:

  • Omförhandla lån som ni redan har om de är rörliga eller när de löper ut.
  • Vid omsättning av lån ta in offerter från olika banker och jämföra dem så att ni får bästa möjliga villkor.
  • Hålla ordning på gällande lån och stämma av avierna så att betalning sker i rätt tid och med rätt belopp.
  • Vid behov, exempelvis inför större renoveringar, ta nya lån. Även då tar vi in offerter från olika banker för att hitta de bästa villkoren för just er förening. I samband med det hjälper vi också till med att ta fram nödvändiga pantbrev och säkerheter.
 • Toggle

  Kundwebben – en intern webb för hela bostadsrättsföreningen

  Som kund hos Riksbyggen får ni till tillgång till en intern webb för alla i er förening, både styrelsen och boende. Här kan ni kommunicera internt och dela material som berör alla. Dessutom får ni tips och kommer enkelt i kontakt med oss.

  En bekvämare vardag för alla är målet för Riksbyggens Kundwebb. Med hjälp av den interna webben underlättas kommunikationen mellan er förening och Riksbyggen men även styrelsearbetet blir lättare.

  Många bra funktioner och verktyg på Kundwebben

  Bland verktygen hittar ni bland mycket annat en plats där ni kan dela dokument, kalendarium med aktiviteter och utbildningar, frågor och svar samt aktuella nyheter för er som bostadsrättsförening och/eller fastighetsägare.

  Exempel på rapporter och funktioner som finns tillgängliga:

  • Ekonomiska rapporter som resultatrapport och saldobalans
  • Förvaltningsrapport
  • Objektslista med information om alla objekt i er fastighet
  • Medlems- och hyresgästlista
  • Funktion för felanmälan
  • Möjlighet att dela dokument – ladda upp, ladda ner och läsa

  Här finns även ett kalendarium från Riksbyggen och möjlighet att lägga in era egna föreningsaktiviteter. Kundwebben gör dessutom boendet enklare för alla som bor i bostadsrättsföreningen. Där kan man:

  • Se sina egna fakturor och avier från Riksbyggen
  • Se status för felanmälningar och beställningar
  • Ta del av fördelaktiga medlemserbjudanden
  • Läsa nyheter från styrelsen och Riksbyggen
  • Och mycket mer!