”Med Karolinas hjälp får vi en helhetsbild”

Se filmen

"Med Karolinas hjälp får vi en helhetsbild"

Riksbyggens ekonomiska förvaltning finns till för att ge bostadsrättsföreningar bra koll och långsiktig trygghet i sin ekonomi. Och med bra överblick blir det lättare att skapa handlingsfrihet och avsätta pengar till framtida renoveringar, underhåll och ombyggnationer.

En förening med erfarenhet är Brf Boråshus nr 11. Ordförande Christer Kjellson berättar: ”Utan pengar blir det inget underhåll och Karolina på Riksbyggen hjälper oss att få en helhetsbild så att vi kan lägga undan pengar för framtiden”. Karolina fortsätter: Jag fungerar som bollplank och håller koll på underhållsplanen och ser till så att det finns ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme.  

Skicka mig information om: