Vattenbesparande åtgärder

Vatten är en av våra viktigaste resurser och tillgången till rent vatten påverkas av klimatförändringar, torka, översvämningar, föroreningar mm. Grundvattennivåerna är just nu under det normala i stora delar av Sverige. Så här kan du vidta åtgärder och spara på vattnet.

Vad är grundvatten?

Grundvatten är den nederbörd som inte tas upp av växter eller avdunstar utan som sippra ned och fyller ut berggrundens och markens sprickor och tomrum. Grundvattennivåerna fylls på av regn och smält snö som rinner ner i marken och lagras i grundvattnet, detta sker främst under höst och vinter. Små grundvattenmagasin gynnas eventuellt av några dagars regn.

Grundvattennivåerna är under det normala

På grund av den torra väderleken är nivåerna i de små grundvattenmagasinen under det normala och de fortsätter att sjunka i större delen av Götaland och Svealand. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av hela landet, vilket beror minskad nederbörd under en längre tid. I östra Svealand och nordligaste Götaland är nivåerna mycket under det normala.  För att få en normal grundvattensituation behövs betydligt mer nederbörd under de närmaste månaderna.

I förebyggande syfte har många kommuner redan vidtagit åtgärder genom att gå ut med information om vattenbesparande åtgärder. Några kommuner har redan infört bevattningsförbud som gäller förbud mot bevattning med slang eller spridare samt förbud att tvätta bilen med slang och att fylla upp privata pooler/spabad med kommunalt dricksvatten.

Vad ska man tänka på när grundvattennivåerna är låga?

Grundvattenmagasinen i kommunerna kan komma att bli begränsade, vilket innebär att det kan vara svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används, men kan även inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten nederbördsmängd. Många kommuner använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion och i Sverige använder varje person ca 160 liter vatten per dygn.

Håll därför koll på din kommuns information, och det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla, hela sommaren.

Man bör undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. I vissa kustnära områden, bör man vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.

Vattenspartips

 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Står kranen och droppar ett helt år slösar du nästan 9 000 liter vatten.
 • Duscha kort istället för att bada.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden och kostnaden för uppvärmning av varmvatten. Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Installera snålspolande toaletter.
 • Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd kortprogram.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten.
 • Tvätta effektivt och kör endast fulla maskiner. Då sparar du storma mängder vatten, särskilt om din tvättmaskin inte är vattensmart.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Samla regnvatten i tunnor eller damm och använd för bevattning av växter och odlingar i trädgården. Det vattnet är dessutom syrerikare än kranvatten.
 • Vattna med vattenkanna. En vattenslang kan förbruka upp till 1000 liter vatten per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är vattenkanna att föredra.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas – till exempel yoghurtpaket. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.

källa: Region Gotland; www.gotland.se, och http://www.nsva.se/var-verksamhet/dricksvatten/spara-vatten/

Fler tips finns att hitta i Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer och till Miljöskolan