Riksbyggen och We Effect i gemensam kampanj för att stärka människors rättigheter i coronakrisen

Riksbyggen ställer sig nu bakom kampanjen #StarkareTillsammans och stödjer We Effects arbete för rätten till mat och värdiga bostäder under och efter coronakrisen. Nu kan du vara med och göra skillnad. Med en enkel tjuga bidrar du till det viktiga arbetet.

En halv miljard människor kommer att knuffas ut i fattigdom i coronapandemins fotspår. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. Coronakrisen drabbar alla – men de som saknar marginaler drabbas hårdast. Enligt FN kommer fler människor att dö av hunger än av viruset. Flera årtionden av utveckling går förlorade.

We Effect samarbetar med 160 lokala organisationer i 23 länder. Coronakrisen slår skoningslöst mot deras medlemmar. Svårast är situationen för kvinnor och rapporterna visar hur både hunger, våld i hemmet och utsatthet ökar.

Att ha en egen bostad är förutsättningen för att kunna hävda andra rättigheter. En bostad innebär att ha en dörr att låsa om sig, en plats där en kan sköta sin hygien med rinnande vatten, tvätta kläder, laga mat och göra läxor vid ett bord i lugn och ro. Men också ett skydd mot utsatthet och våld. I coronakrisens spår ser vi tydligt att det är faktorer som påverkar kvinnor och flickor mer än män och pojkar eftersom ojämlikhet gör dem ansvariga för hushållet. I arbetet för att fler ska få egna bostäder har Riksbyggen en given roll och vi stödjer We Effects strävan för att fler ska få säkra och värdiga bostäder.

We Effect bildades 1958 när Sveriges kooperativa företag startade en gemensam insamling för att bekämpa fattigdomen i världen. Då var det många som gav en enkrona, eller femkrona till insamlingen, som inbringade hisnande 1 258 000 kr, motsvarande 15 770 000 kr i dagens penningvärde. We Effect är fortfarande de kooperativa förtagens biståndsorganisation. Mottot var hjälp till självhjälp. Utsatta människor skulle stöttas att bekämpa fattigdomen tillsammans. Nu behöver vi göra samma insats igen!

Vi lever i en tid när internationell solidaritet och globalt ansvar är viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi göra skillnad och vårt gemensamma stöd är viktigt. Många bäckar små ska återigen bilda ett hav! Du kan skänka en tjuga, eller flera genom att swisha till 123 449 48 03.

Tack för ditt stöd!