Se upp för riskerna med elbilsladdning

Antalet elbilar i Sverige ökar men bristen på laddplatser är stor. Många använder då sina motorvärmaruttag med 230 voltsuttag, sk. schukouttag för att ladda sina bilar. Men tyvärr har elbilar som laddas i vanliga 230 voltsuttag orsakat flera bränder.

Laddning av elbilar sker oftast under en längre period än en motorvärmare är igång för att förvärma motor och kupé, vilket innebär att belastningen på schukouttag blir för hög.

De riktigt allvarliga problemen kan uppstå när flera bilar laddar i schukouttag på samma parkeringsplats eller garage, och uttagen är seriekopplade. Om flera bilar laddar på en rad seriekopplade uttag kan ett av uttagen bli överhettat, börjar smälta och sedan fatta eld. Det kan handla om alltifrån stickproppar, uttag och ledningar som har smält till hela byggnader som börjat brinna. Det finns exempel på bränder som startat i garage och sedan spridit sig så pass att hela hus brunnit ner.

Det här har resulterat i att bostadsrättsföreningar och hyresvärdar helt enkelt förbjudit laddning i motorvärmaruttag. Nackdelen är då att det är svårare för de boende att skaffa elbilar. Rekommendationen är att investera och installera ordentliga laddstationen för elbilar.

Här kan ni ansöka om investeringsbidrag till laddstationer.