Earth Hour och de 5 B:na

Lördag den 30 mars klockan 20.30 -21.30 släcker vi ned för att delta i världens största miljömanifestation Earth Hour. Detta år är det fokus på klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald allt under temat ”Connect2 Earth – för att du och naturen hör ihop!” Vi släcker lamporna som men signal till våra politiker att det är dags att ta krafttag för klimatet.

Påverkan på klimatet

Effekterna av klimatförändringarna ser vi runt om i världen och även här i Sverige. Vi upplever kraftigare skyfall och ett varmare klimat som ett resultat av klimatförändringarna. Förändringar i klimatet påverkar också den biologiska mångfalden. Värmeböljor, fler skyfall och kortare vintrar leder till störningar i ekosystemen då klimatzoner och vegetationszoner flyttar norrut. Detta har påverkan på både växter och djur och kan leda till störningar i ekosystemen dels genom sämre reproduktionsförmåga, större förekomst av skadeorganismer samt att ovanliga arter riskerar att försvinna. Dessa frågor är något som vi alla behöver beakta då de är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leva på vår planet.

De 5 B:na

Idag lever vi i Sverige med ett ekologiskt fotavtryck som tar fyra jordklot i anspråk. Vår överkonsumtion bidrar till att både natur och djur påverkas negativt. Det är dags att vi tar ett större ansvar för vår miljöpåverkan och tillsammans kan vi genomföra små saker som leder till stora skillnader. Inom ramen för Earth Hour lyfter man fram fem viktiga områden (de 5 B:na) där vi kan göra förändringar i vår livsstil till det bättre. Dessa områden är:

  • Bilen – handlar om resor och transporter
  • Biffen – om konsumtion och livsmedelsproduktion
  • Bostaden- om byggande och boende
  • Börsen – hållbart sparande, i vilken typ av företag våra sparade pengar och pensioner placeras
  • Butiken – om vår materiella konsumtion

För att få tips om hur just du kan minska din miljöpåverkan gå in på Världsnaturfondens hemsida www.wwf.se och läs mer om Earth Hour. Här kan du även räkna ut ditt klimatavtryck.

På Riksbyggens egen Miljöskola – Så här gör du skillnad! kan du ta del av tips på hur du kan minska din miljöpåverkan kopplat till de fem B:ena.