Vem är och vad gör en RB-ledamot?

Just nu utbildar vi 500 Riksbyggenledamöter i en jättesatsning från Riksbyggens sida. Vi vill kunna bidra ännu mer till att våra föreningar utvecklas och känner lust och vilja att sitta i styrelserna.

  • RB-ledamoten ska bidra med expertstöd avseende styrelsearbete.
  • Kunna ge tips om mötesteknik och inspirera till att testa nya metoder.
  • Nystart på uppdraget där vi särskiljer RB-ledamot från andra tjänstemannaroller.
  • Genom RB-ledamoten får en tillgång till hela Riksbyggens samlade erfarenhet då vi nu möjliggör för bättre interaktion med våra ledamöter emellan i sakfrågor.
  • Det ska vara skillnad på att vara medlemsförening, eller inte medlemsförening – RB-ledamoten är vår allra mest eftertraktade medlemsförmån.
  • Deltar i styrelsearbetet på samma villkor som övriga ledamöter och har också samma rätt att delta i beslut.